Categories: nowości
      Date: mar 29, 2019
     Title: Polskie stoisko na Pioneers Festival w Wiedniu, 9-10 maja
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizuje stoisko informacyjno-promocyjne podczas Pioneers Festival w Austrii (9-10 maja 2019 r., Wiedeń), jednego z największych w Europie wydarzeń dedykowanych startupom. Polskie firmy z branży ICT będą mogły promować swoją ofertę na stoisku, w tym prezentować materiały promocyjne (drukowane i multimedialne) oraz korzystać z dostępnej na stoisku strefy do spotkań b2b.


PARP zapewni bezpłatny transport materiałów z Polski na stoisko, jednak nie pokrywa kosztów związanych z osobistym udziałem przedstawicieli firm w wydarzeniu.

Możliwość promocji na polskim stoisku na Pioneers Festival adresowana jest w szczególności do startupów.

Więcej informacji na temat stoiska na stronie: https://ict.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/293546,polskie-stoisko-na-pioneers-festival-2019.html