team leader meeting

Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć wspierająca MŚP w internacjonalizacji. Oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. Enterprise Europe Network jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw.

Działające na zasadzie non-profit ośrodki sieci są afiliowane przy rozmaitych organizacjach wspierających rozwój gospodarczy, takich jak izby przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju regionalnego, centra wspierania przedsiębiorczości. Źródłem finansowania działalności ośrodków sieci są środki unijne oraz fundusze pochodzące z budżetu państwa.

Obecnie działa ponad 600 ośrodków Enterprise Europe Network na całym świecie. Enterprise Europe Network to więcej niż pojedyncze ośrodki rozmieszczone w różnych krajach i regionach. Wyjątkowa wartość i możliwości Enterprise Europe Network wypływają ze ścisłej współpracy ośrodków, polegającej na wymianie potrzebnych Klientowi informacji oraz dostęp do wspólnych baz zawierających profile firm szukających partnerów zagranicznych.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny jest częścią konsorcjum Enterprise Europe Network – Central Poland, którego koordynatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

gadzety een

O NAS

EEN Central Poland przy Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny działa na terenie województwa mazowieckiego.

KONTAKT