Site menu:Aktualności

Enterprise Europe Network zaprasza na internetowe seminarium na temat wielojęzycznych stron internetowych. Termin: 15.07.2020, g. 10:55 - 12:00, transmisja na żywo online.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium, podczas którego ekspert omówi tematy związane z bieżącą sytuacją na rynku walutowym. Jest to istotny temat z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy prowadzą działania handlowe na terenie Unii Europejskiej i rozliczają płatności w EUR.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnych Spotkaniach Brokerskich online, które odbędą się w dniach 13 - 16 lipca br. Spotkania te są doskonałą okazją do rozmów o współpracy z potencjalnymi partnerami i do zaprezentowania Państwa oferty. Aby uczestniczyć w tych spotkaniach nie potrzeba żadnego dodatkowego oprogramowania, wystarczy aktualna przeglądarka internetowa, mikrofon i kamera internetowa.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz firma DMK Sp. z o.o. mają przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w szkoleniu online "Zarządzanie ryzykiem walutowym w transakcjach zagranicznych w dobie kryzysu". Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców sektora MŚP.

Enterprise Europe Network Central Poland organizuje warszaty szkoleniowe dotyczące finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa środowiskowego. Warsztaty odbęda się 3 czerwca (środa) w siedzibie Łukasiewicz - IMBiGS przy ul. Racjonalizacji 6/8 w Warszawie. 


Polityka prywatności

Regionalne wsparcie dla firm dotkniętych skutkami COVID-19


Wychodząc naprzeciw narastającym problemom przedsiębiorców (MSP) z terenu woj. mazowieckiego będących skutkiem pandemii koronawirusa w Polsce, przygotowywane są regionalne formy wsparcia, o których będziemy informować na bieżąco. Na ten moment dostępne jest wsparcie:
• Pakiet ANTYKRYZYSOWY dla przedsiębiorców - Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych
• PAKIET POMOCY DLA FIRM DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI PANDEMII COVID-19 - Bank Gospodarstwa Krajowego


• Pakiet ANTYKRYZYSOWY dla przedsiębiorców
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych:

Aktualnie dostępne produkty:
- Poręczenie/gwarancja do 80% kwoty Kredytu / Pożyczki / Leasingu - bez dodatkowych zabezpieczeń

- Poręczenie wpłaty Wadium - zamiast wpłaty gotówki oferujemy poręczenie do 100% wysokości wymagalnego wadium ( do 2mln PLN, decyzja max. do 2 dni, najniższe koszty na rynku)

W przygotowaniu:
- Poręczenie w zastępstwie kaucji pod umowy wynajmu nieruchomości przez MSP. (Zasady najmu komunalnych lokali użytkowych regulują postanowienia Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta Miasta st. Warszawy, z dnia 07 maja 2014 r., w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych. Produkt wymaga zmian zasad najmu lokali użytkowych wspólnie z Zakładem Gospodarki Nieruchomości - Poręczenie dla MSP pod Pożyczki/Kredyty hipoteczne na zakup lokalu.

Szczegółowe informacje o produktach w ramach Pakietu:
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych
ul. Mycielskiego 20
04-379 Warszawa
Telefon: 22 840 32 35
Fax: 22 840 32 53
e-mail: biuro@mfpk.com.pl

 

• PAKIET POMOCY DLA FIRM DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI PANDEMII COVID-19
Bank Gospodarstwa Krajowego

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH:

- Pożyczki płynnościowe ze środków POIR
Beneficjenci: mikro, małych i średnich firm, niezależnie od branż
Pożyczki Płynnościowe udzielane są przez instytucje finansujące współpracujące z BGK.
Termin obowiązywania zmian: pożyczki płynnościowe mają być udzielane do końca 2020 roku.

Podstawowe warunki Pożyczek Płynnościowych:
- Maksymalna wartość jednostkowej pożyczki - do 15 mln zł
- Okres spłaty pożyczki - do 6 lat
- Oprocentowanie - 0%
- Karencja w spłacie - do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
- Wakacje kredytowe - wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki)
- Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę

Pożyczka płynnościowa POIR umożliwia mikro, małym i średnim firmom sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Warunki otrzymania pożyczki
- firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019, a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożona,
- na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy i nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych.
Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczki po złożeniu wniosku w instytucji finansującej, współpracującej z BGK.

Szczegółowe informacje o pożyczce płynnościowej:
Stowarzyszenie "CREP"
ul. Józefa Piłsudskiego 11A, 14-400 Pasłęk
tel. 55 248 10 91,92,93
e-mail: screp@screp.pl

 

- Zmiany w warunkach i zasadach spłaty Pożyczek Unijnych z Regionalnych Programów Operacyjnych województw

Beneficjenci: pakiet pomocy dla mikro, małych i średnich firm
Termin obowiązywania zmian: od 20 marca br.
- dodatkowa, co najmniej 6-miesięczna karencja w spłacie kapitału
- miesięczne wakacje kredytowe w spłacie zobowiązań, czyli zawieszenie spłat na 4 miesiące
- obniżenie oprocentowania pożyczek
- brak podwyższonych odsetek w odniesieniu do zaległości wynikających z COVID-19 oraz nie podejmowanie działań windykacyjnych przed wprowadzeniem korzystnych zmian do umowy Pożyczkobiorcy, chcący skorzystać z tych rozwiązań, powinni skontaktować się bezpośrednio z pośrednikiem finansowym, z którym zawarli umowę na udzielenie pożyczki.

Szczegółowe informacje o warunkach i zasadach spłaty pożyczek w ramach RPO mazowieckiego:

Pożyczka mała
Towarzystwo Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych S.A
ul. Okopowa 56, 01- 042 Warszawa,
Tel: 22 63 60 740
e-mail: tise@tise.pl

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa
Tel: + 22 890 13 10
e-mail: sekretariat@pozyczkimazowieckie.pl

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa
Tel: 22 864 03 90, +48 694 407 395
e-mail: fdpa@fdpa.org.pl

Pożyczka Duża

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa
Tel: 22 864 03 90, +48 694 407 395
e-mail: fdpa@fdpa.org.pl

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.
ul. Okopowa 56, 01- 042 Warszawa,
Tel: 22 63 60 740
e-mail: tise@tise.pl


Informacji o regionalnych możliwościach wsparcia w naszym ośrodku sieci EEN udzielają:
Magdalena Pańkowska m.pankowska@imbigs.pl
Paweł Stępniak p.stepniak@imbigs.pl


Równocześnie w ramach EEN oferujemy profesjonalną pomoc firmom i instytucjom, które:
- szukają za granicą odbiorców dla swoich technologii, produktów lub usług
bądź
- poszukują innowacyjnych rozwiązań niedostępnych na lokalnych rynkach.
Dzięki międzynarodowemu zasięgowi sieci i ścisłej współpracy poszczególnych ośrodków (ponad 600 na całym świecie) informacja o ofercie lub potrzebach produktowych, usługowych lub technologicznych dociera do potencjalnych ośrodków na całym świecie.
Inicjujemy międzynarodową współpracę poprzez:
- zgłaszanie profili w formie ofert i zapytań technologicznych/biznesowych w wewnętrznej bazie EEN,
- przekazywanie zagranicznych zapytań technologicznych i biznesowych z bazy EEN polskim podmiotom,
- organizację międzynarodowych spotkań b2b,
- organizację zagranicznych misji gospodarczych.