Site menu:Aktualności

Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości na zlecenie Ministerstwa Rozwoju po raz drugi bierze udział w w organizacji wyjazdu studyjnego do Izraela dla start-upów z krajów Grupy Wyszehradzkiej finansowanego ze środków Funduszu Wyszehradzkiego. Wyjazd studyjny skierowany jest do start-upów i firm obecnych na rynku co najmniej 5 lat.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A zaprasza na „Śniadania biznesowe z Enterprise Europe Network" - cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców sektora MŚP. Spotkania te są niepowtarzalną okazją, by zapoznać się bliżej ze standardami, regulacjami prawnymi oraz mechanizmami związanymi z prowadzeniem działalności na wybranych rynkach Unii Europejskiej. Najbliższe spotkanie odbędzie się 30 stycznia 2020 r., w Restauracji G132, ul. Grudziądzka 132, w Toruniu.


Aktualności

Prawo - skorzystaj z bezpłatnych porad ekspertów


Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje bezpłatne usługi informacyjne z zakresu prawa.


Konsultanci Enterprise Europe Network odpowiedzą na pytania dotyczące kwestii prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na wspólnym rynku europejskim (Polska i inne kraje Unii Europejskiej), obejmujących w szczególności dziedziny takie, jak:
  • sprzedaż towarów i świadczenie usług na wspólnym rynku UE
  • rozpoczynanie działalności gospodarczej
  • zatrudnianie pracowników
  • wprowadzanie produktów do obrotu, bezpieczeństwo produktów, oznakowanie CE
  • podatki i cła
  • ochrona konkurencji i konsumentów
  • własność intelektualna i przemysłowa
  • zamówienia publiczne

Zapraszamy do zadawania pytań za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie:
https://www.een.org.pl/een/bezplatne-porady-naszych-ekspertow