Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Spotkanie otwieraj?ce cykl, ?Nanotechnology & Advanced Materials Brokerage Event 2017?


Spotkanie otwieraj?ce cykl ?Nanotechnology & Advanced Materials Brokerage Event 2017" odb?dzie si? 16 listopada 2017 w Monachium. Przygotowywane jest wsp??lnie przez Krajowe Punkty Kontaktowe Program??w Badawczych UE z tych trzech kraj??w oraz sie? Enterprise Europe Network. Dla uczestnik??w z Polski dysponujemy jeszcze gwarantowan? pul? miejsc, kt??r? mo??na wykorzysta? do 10 pa??dziernika b.r.

Wydarzenie oferuje kontakty biznesowe z przemys??em (zw??aszcza z M?P) i naukowcami,
kt??rzy szukaj? potencjalnych partner??w w Wielkiej Brytanii, Polsce, Niemczech i innych krajach,
aby zapewni? zr??wnowa??ony rozw??j w ramach europejskiego programu ramowego na rzecz bada?? i innowacji. To wyj?tkowa okazja aby przedstawi?, om??wi? i rozwija? nowe koncepcje projekt??w na arenie mi?dzynarodowej, jak r??wnie?? szansa na wypromowanie swojej jednostki.

Wi?cej informacji : https://www.b2match.eu/nmp2017/

Wszystkich, kt??rzy planuj? zainwestowa? w sw??j rozw??j i zmniejszy? dystans do jednostek korzystaj?cych z nowych technologii, zach?camy do jak najszybszego zainteresowania si? wydarzeniem i zarejestrowanie si? na stronie: https://www.b2match.eu/nmp2017/sign_up, wybieraj?c tematyk? Pa??stwa zainteresowa??.