Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Spotkanie otwieraj?ce cykl, ?Nanotechnology & Advanced Materials Brokerage Event 2017?


Spotkanie otwieraj?ce cykl ?Nanotechnology & Advanced Materials Brokerage Event 2017" odb?dzie si? 16 listopada 2017 w Monachium. Przygotowywane jest wsp??lnie przez Krajowe Punkty Kontaktowe Program??w Badawczych UE z tych trzech kraj??w oraz sie? Enterprise Europe Network. Dla uczestnik??w z Polski dysponujemy jeszcze gwarantowan? pul? miejsc, kt??r? mo??na wykorzysta? do 10 pa??dziernika b.r.

Wydarzenie oferuje kontakty biznesowe z przemys??em (zw??aszcza z M?P) i naukowcami,
kt??rzy szukaj? potencjalnych partner??w w Wielkiej Brytanii, Polsce, Niemczech i innych krajach,
aby zapewni? zr??wnowa??ony rozw??j w ramach europejskiego programu ramowego na rzecz bada?? i innowacji. To wyj?tkowa okazja aby przedstawi?, om??wi? i rozwija? nowe koncepcje projekt??w na arenie mi?dzynarodowej, jak r??wnie?? szansa na wypromowanie swojej jednostki.

Wi?cej informacji : https://www.b2match.eu/nmp2017/

Wszystkich, kt??rzy planuj? zainwestowa? w sw??j rozw??j i zmniejszy? dystans do jednostek korzystaj?cych z nowych technologii, zach?camy do jak najszybszego zainteresowania si? wydarzeniem i zarejestrowanie si? na stronie: https://www.b2match.eu/nmp2017/sign_up, wybieraj?c tematyk? Pa??stwa zainteresowa??.