Site menu:Aktualności

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.

Krajowy Punkt Kontaktowy i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) zapraszają do udziału w dniu informacyjnym dotyczącym nowoczesnych systemów energetycznych oraz systemów integrujących inteligentne rozwiązania w europejskich miastach. Projekty te będą finansowane w ramach programu Horyzont 2020. Sesja odbędzie się 5 października 2018 r. w Brukseli.


Aktualności

Spotkanie otwieraj?ce cykl, ?Nanotechnology & Advanced Materials Brokerage Event 2017?


Spotkanie otwieraj?ce cykl ?Nanotechnology & Advanced Materials Brokerage Event 2017" odb?dzie si? 16 listopada 2017 w Monachium. Przygotowywane jest wsp??lnie przez Krajowe Punkty Kontaktowe Program??w Badawczych UE z tych trzech kraj??w oraz sie? Enterprise Europe Network. Dla uczestnik??w z Polski dysponujemy jeszcze gwarantowan? pul? miejsc, kt??r? mo??na wykorzysta? do 10 pa??dziernika b.r.

Wydarzenie oferuje kontakty biznesowe z przemys??em (zw??aszcza z M?P) i naukowcami,
kt??rzy szukaj? potencjalnych partner??w w Wielkiej Brytanii, Polsce, Niemczech i innych krajach,
aby zapewni? zr??wnowa??ony rozw??j w ramach europejskiego programu ramowego na rzecz bada?? i innowacji. To wyj?tkowa okazja aby przedstawi?, om??wi? i rozwija? nowe koncepcje projekt??w na arenie mi?dzynarodowej, jak r??wnie?? szansa na wypromowanie swojej jednostki.

Wi?cej informacji : https://www.b2match.eu/nmp2017/

Wszystkich, kt??rzy planuj? zainwestowa? w sw??j rozw??j i zmniejszy? dystans do jednostek korzystaj?cych z nowych technologii, zach?camy do jak najszybszego zainteresowania si? wydarzeniem i zarejestrowanie si? na stronie: https://www.b2match.eu/nmp2017/sign_up, wybieraj?c tematyk? Pa??stwa zainteresowa??.