Site menu:Aktualności

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.

Krajowy Punkt Kontaktowy i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) zapraszają do udziału w dniu informacyjnym dotyczącym nowoczesnych systemów energetycznych oraz systemów integrujących inteligentne rozwiązania w europejskich miastach. Projekty te będą finansowane w ramach programu Horyzont 2020. Sesja odbędzie się 5 października 2018 r. w Brukseli.


Aktualności

Misja matchmakingowa w Brazylii - ostatni moment na sk??adanie wniosk??w


Do 6 sierpnia mo??na sk??ada? wnioski aplikacyjne do udzia??u w misji dotycz?cej energii odnawialnej w Brazylii, w tym podsektor??w: energia s??oneczna, fotowoltaiczna i wiatrowa oraz biomasa. Udzia?? ten mo??e zosta? dofinansowany w 80% przez Komisj? Europejsk?.

 

Spotkania matchmakingowe odbywaj? si? w ramach wydarzenia "Wszystko o Energii". Organizatorami s? firma Sebrae (Servi?o Brasileiro de Apoio ? Micro e Pequena Empresa), Reina + (Renewable Energy Internationalisation, an ESCP for EU SMEs) oraz Enterprise Europe Network (EEN / IBICT).

Wi?cej informacji i sk??adanie wniosk??w: http://lowcarbonbrazil.com/index

International Business Matchmaking Programme for SMEs from Brazil and the EU 28-Member States
MATCHMAKING MISSION ON RENEWABLE ENERGY
3-6 pa??dziernika 2017 - Fortaleza-CE, Brazylia

Kontakt: cristianasilva@ibict.br