Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Misja matchmakingowa w Brazylii - ostatni moment na sk??adanie wniosk??w


Do 6 sierpnia mo??na sk??ada? wnioski aplikacyjne do udzia??u w misji dotycz?cej energii odnawialnej w Brazylii, w tym podsektor??w: energia s??oneczna, fotowoltaiczna i wiatrowa oraz biomasa. Udzia?? ten mo??e zosta? dofinansowany w 80% przez Komisj? Europejsk?.

 

Spotkania matchmakingowe odbywaj? si? w ramach wydarzenia "Wszystko o Energii". Organizatorami s? firma Sebrae (Servi?o Brasileiro de Apoio ? Micro e Pequena Empresa), Reina + (Renewable Energy Internationalisation, an ESCP for EU SMEs) oraz Enterprise Europe Network (EEN / IBICT).

Wi?cej informacji i sk??adanie wniosk??w: http://lowcarbonbrazil.com/index

International Business Matchmaking Programme for SMEs from Brazil and the EU 28-Member States
MATCHMAKING MISSION ON RENEWABLE ENERGY
3-6 pa??dziernika 2017 - Fortaleza-CE, Brazylia

Kontakt: cristianasilva@ibict.br