Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Misja matchmakingowa w Brazylii - ostatni moment na sk??adanie wniosk??w


Do 6 sierpnia mo??na sk??ada? wnioski aplikacyjne do udzia??u w misji dotycz?cej energii odnawialnej w Brazylii, w tym podsektor??w: energia s??oneczna, fotowoltaiczna i wiatrowa oraz biomasa. Udzia?? ten mo??e zosta? dofinansowany w 80% przez Komisj? Europejsk?.

 

Spotkania matchmakingowe odbywaj? si? w ramach wydarzenia "Wszystko o Energii". Organizatorami s? firma Sebrae (Servi?o Brasileiro de Apoio ? Micro e Pequena Empresa), Reina + (Renewable Energy Internationalisation, an ESCP for EU SMEs) oraz Enterprise Europe Network (EEN / IBICT).

Wi?cej informacji i sk??adanie wniosk??w: http://lowcarbonbrazil.com/index

International Business Matchmaking Programme for SMEs from Brazil and the EU 28-Member States
MATCHMAKING MISSION ON RENEWABLE ENERGY
3-6 pa??dziernika 2017 - Fortaleza-CE, Brazylia

Kontakt: cristianasilva@ibict.br