Site menu:Aktualności

string(450) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag: mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(117) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na "Dzień informacyjny dla miast" poświęcony możliwościom pozyskania funduszy z Programu Horyzont 2020 na rozwój miast. Na spotkanie zaproszeni są zarówno jednostki administracyjne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. W trakcie spotkania przewidziano możliwość odbycia indywidulanych konsultacji z ekspertami.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.


Aktualności

INNOWATOR MAZOWSZA IX


Zapraszamy do udzia??u w IX edycji konkursu Innowator Mazowsza, kt??rego ide? jest promowanie kultury kreatywno??ci i ducha przedsi?biorczo??ci. Konkurs skierowany jest do dw??ch grup: mazowieckich przedsi?biorc??w oferuj?cych najbardziej innowacyjne produkty lub us??ugi, stosuj?cych nowoczesne rozwi?zania technologiczne, organizacyjne i marketingowe. Adresowany jest tak??e do m??odych, tw??rczo my??l?cych, kreatywnych naukowc??w, kt??rych prace doktorskie zawieraj? innowacyjne rozwi?zania nadaj?ce si? do zastosowania w praktyce gospodarczej.

O nagrody mo??na ubiega? si? w dw??ch kategoriach: M??oda Innowacyjna Firma i Innowacyjny M??ody Naukowiec.

Zg??aszaj?cy si? do konkursu przedsi?biorcy musz? prowadzi? na Mazowszu firm? z sektora ma??ych i ??rednich przedsi?biorstw istniej?c? nie d??u??ej ni?? 10 lat. W ocenie brane s? pod uwag? nowe produkty lub us??ugi, nowoczesne rozwi?zania technologiczne, organizacyjne i marketingowe w codziennej praktyce biznesowej, ale co wa??ne - stosowane nie d??u??ej ni?? 5 lat.

Za innowacje w nauce nagrodzeni b?d? m??odzi, kreatywni naukowcy z Mazowsza w wieku do 39 lat, z zako??czonym przewodem doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ci?gu ostatnich 3 lat, kt??rych prace zawieraj? innowacyjne, a jednocze??nie praktyczne rozwi?zania.

Termin sk??adania wniosk??w up??ywa 25.09.2017 r.
Wi?cej informacji nt. konkursu oraz niezb?dne dokumenty mo??na znale??? na stronie https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/informator-mazowsza/ix-edycja-konkursu.html