Site menu:Aktualności

string(450) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag: mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(117) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na "Dzień informacyjny dla miast" poświęcony możliwościom pozyskania funduszy z Programu Horyzont 2020 na rozwój miast. Na spotkanie zaproszeni są zarówno jednostki administracyjne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. W trakcie spotkania przewidziano możliwość odbycia indywidulanych konsultacji z ekspertami.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.


Aktualności

Gie??da kooperacyjna i polskie stoisko na targach Gamescom w Kolonii (Niemcy)


Enterprise Europe Network zaprasza przedstawicieli firm z bran??y gamingowej do udzia??u w gie??dzie kooperacyjnej i polskim stoisku informacyjno-promocyjnym podczas kolejnej edycji najwi?kszych w Europie targ??w gier komputerowych Gamescom (Kolonia, 22-24 sierpnia 2017).

 

Gamescom to jedne z najwi?kszych na ??wiecie i najwi?ksze w Europie targi gier komputerowych, odbywaj?ce si? od 2009 r. w Kolonii. Poprzedni? edycj? targ??w odwiedzi??o 345 tysi?cy go??ci, a swoj? ofert? zaprezentowa??o tam prawie 900 wystawc??w. Strona targ??w: www.gamescom-cologne.com

Gie??da kooperacyjna, organizowana przez o??rodki sieci Enterprise Europe Network, przeznaczona jest dla przedstawicieli firm i innych podmiot??w dzia??aj?cych w szeroko poj?tej bran??y gier komputerowych i mobilnych.Udzia?? w gie??dzie kooperacyjnej jest bezp??atny, ale konieczne jest posiadanie biletu wst?pu na targi Gamescom. Uczestnicy pokrywaj? koszty transportu, zakwaterowania i bilet??w wej??ciowych na targi we w??asnym zakresie.

Celem organizacji stoiska jest promocja polskiej bran??y ICT, w szczeg??lno??ci sektora gamingowego, w??r??d zagranicznych odbiorc??w. Oferta stoiska skierowana jest do firm, kt??re w targach Gamescom bior? udzia?? jako zwiedzaj?cy lub wystawcy, jak r??wnie?? do tych, kt??re nie wybieraj? si? na targi osobi??cie, ale by??yby zainteresowane promocj? swojej oferty w trakcie tego wydarzenia. Do 11 sierpnia firmy mog? przesy??a? materia??y promocyjne.

Rejestracja uczestnik??w Gie??dy Kooperacyjnej trwa do 15 sierpnia 2017 r.
Wyb??r partner??w do spotka?? trwa do 17 sierpnia 2017 r.
Kilka dni przed gie??d? ka??dy uczestnik otrzyma szczeg????ow? agend? spotka??.
W dniach 22-24 sierpnia 2017 r., przy ponumerowanych stolikach, odb?d? si? serie uprzednio zaaran??owanych 20-minutowych, indywidualnych spotka??.

Szczeg????y gie??dy, w tym rejestracja, dost?pne s? na stronie https://gamesmatchgamescom2017.b2match.io/

Wi?cej informacji o udziale w gie??dzie: http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/gielda-kooperacyjna-na-targach-gamescom.html

Wi?cej informacji o udziale w stoisku: https://ict.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/245747,polskie-stoisko-na-targach-gamescom-22-24-sierpnia-2017-r-kolonia-niemcy-.html