Site menu:Aktualności

string(450) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag: mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(117) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na "Dzień informacyjny dla miast" poświęcony możliwościom pozyskania funduszy z Programu Horyzont 2020 na rozwój miast. Na spotkanie zaproszeni są zarówno jednostki administracyjne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. W trakcie spotkania przewidziano możliwość odbycia indywidulanych konsultacji z ekspertami.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.


Aktualności

Spotkania biznesowe (B2B) z chi??skimi firmami


O??rodek sieci Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo??ci (PARP) zaprasza do udzia??u w spotkaniach biznesowych z firmami chi??skimi z prowincji Hubei, kt??re odb?d? si? w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r. w ramach Hubei China-Poland Investment&Trade Seminar 2017. Udzia?? w wydarzeniu jest bezp??atny.

Wydarzenie ?Hubei China-Poland Investment&Trade Seminar 2017" zorganizowane zostanie w zwi?zku z wizyt? delegacji firm z prowincji Hubei. Firmy chi??skie bior?ce udzia?? w wydarzeniu reprezentowa? b?d? nast?puj?ce sektory:

  • rolno-spo??ywczy
  • budowlany
  • chemiczny
  • energetyczny
  • ochrony ??rodowiska
  • ICT
  • maszynowy

Spotkania B2B poprzedzone zostan? cz???ci? oficjaln? (prezentacje i przem??wienia zaproszonych go??ci).


W celu wzi?cia udzia??u w wydarzeniu oraz um??wienia spotka?? biznesowych nale??y dokona? elektronicznej rejestracji za po??rednictwem strony internetowej wydarzenia (zak??adka ?Register"): https://www.b2match.eu/hubei-china-trade-investment-seminar-2017

Wi?cej informacji: http://een.org.pl/index.php/azja/articles/spotkania-biznesowe-b2b-z-chinskimi-firmami-z-prowincji-hubei-28-czerwca-2017-r-warszawa.html