Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Rozmowy brokerskie na IOT Solutions World Congress w Barcelonie


O??rodek Enterprise Europe Network Central Poland przy IMBiGS zaprasza do udzia??u w rozmowach brokerskich organizowanych w trakcie IOT Solutions World Congress w Barcelonie (Hiszpania).  W tym roku #IOTBrokerage odbywa? si? b?dzie w Barcelonie w dniach 3-4 pa??dziernika, udzia?? w imprezie dla uczestnik??w rozm??w jest darmowy.

 

Rozmowy brokerskie skupione b?d? wok???? obszar??w:

Wi?cej informacji i rejestracja na stronie: http://www.b2match.eu/iot2017

Uczestnicy rozm??w, kt??rzy b?d? mieli zaplanowane 2 spotkania mi?dzynarodowe otrzymaj? darmow? wej??ci??wk? wysy??an? na adres mailowy podany przy rejestracji na stronie wydarzenia.

WA??NE DATY:

?? Rejestracja do 15.09
?? Ustalanie spotka??: 18.08 - 18.09