Site menu:Aktualności

string(450) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag: mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(117) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na "Dzień informacyjny dla miast" poświęcony możliwościom pozyskania funduszy z Programu Horyzont 2020 na rozwój miast. Na spotkanie zaproszeni są zarówno jednostki administracyjne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. W trakcie spotkania przewidziano możliwość odbycia indywidulanych konsultacji z ekspertami.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.


Aktualności

Misja gospodarcza polskich firm z sektora system??w magazynowania energii do Niemiec


W dniach 31 maja - 2 czerwca 2017 r. Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego we wsp????pracy z Handwerkskammer f??r M??nchen und Oberbayern (Izb? Rzemie??lnicz? w Monachium i G??rnej Bawarii) organizuje misj? gospodarcz? polskich firm do Monachium (Niemcy) na wystaw? EES Europe. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu Enterprise Europe Network.

Celem misji jest promowanie polskich technologii i rozwi?za??, a tak??e umo??liwienie uczestnicz?cym firmom zaprezentowania si? podczas indywidualnych spotka?? z przedsi?biorcami i instytucjami niemieckimi i z pozosta??ych kraj??w europejskich. Bardzo wa??nym aspektem misji firmy jest stworzenie mo??liwo??ci nawi?zania bezpo??rednich kontakt??w mi?dzy uczestnikami.

Wystawa EES Europe jest najwi?ksz? w Europie imprez? dla dostawc??w, producent??w, dystrybutor??w i u??ytkownik??w stacjonarnych i mobilnych rozwi?za?? magazynowania energii elektrycznej. Odbywa si? corocznie w ramach Intersolar Europe, najwi?kszej na ??wiecie wystawy dla przemys??u solarnego. Prezentowane b?d? najnowsze rozwi?zania zwi?zane z magazynowaniem energii i dostosowane do system??w energetycznych z rosn?cym udzia??em odnawialnych ??r??de?? energii.