Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Spotkanie instytucji otoczenia biznesu z Pa??stw Europy ?rodkowo-Wschodniej i Chin (16+1)


Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci zaprasza w imieniu Rady Biznesu Pa??stwa Europy ?rodkowo-Wschodniej i Chin (16+1) oraz Investment Development Agency of Latvia (LIAA) do wzi?cia udzia??u w Spotkaniu instytucji otoczenia biznesu z Pa??stw Europy ?rodkowo-Wschodniej i Chin (16+1), kt??re odb?dzie si? w Rydze (?otwa) w dniach 19-21 czerwca 2017 r.

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu (instytucji i agend rz?dowych jak i organizacji pozarz?dowych) zainteresowanych tematyk? wsp????pracy handlowej z Chinami oraz wsp????pracy w ramach formatu "16+1".

G????wnym elementem wydarzenia b?dzie organizowana w dniu 20 czerwca konferencja po??wi?cona trzem blokom tematycznym:

1) Food export to China and challenges
2) Cross-border e-commerce, online marketing and branding
3) Intellectual Property Rights (IPR) and trademark questions

Wi?cej informacji: http://een.org.pl/index.php/szkolenia-i-konferencje/articles/spotkanie-instytucji-otoczenia-biznesu-z-panstw-europy-srodkowo-wschodniej-i-chin-161-ryga-lotwa-19-21-czerwca-2017-r.html