Site menu:Aktualności

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.

Krajowy Punkt Kontaktowy i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) zapraszają do udziału w dniu informacyjnym dotyczącym nowoczesnych systemów energetycznych oraz systemów integrujących inteligentne rozwiązania w europejskich miastach. Projekty te będą finansowane w ramach programu Horyzont 2020. Sesja odbędzie się 5 października 2018 r. w Brukseli.


Aktualności

Spotkanie instytucji otoczenia biznesu z Pa??stw Europy ?rodkowo-Wschodniej i Chin (16+1)


Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci zaprasza w imieniu Rady Biznesu Pa??stwa Europy ?rodkowo-Wschodniej i Chin (16+1) oraz Investment Development Agency of Latvia (LIAA) do wzi?cia udzia??u w Spotkaniu instytucji otoczenia biznesu z Pa??stw Europy ?rodkowo-Wschodniej i Chin (16+1), kt??re odb?dzie si? w Rydze (?otwa) w dniach 19-21 czerwca 2017 r.

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu (instytucji i agend rz?dowych jak i organizacji pozarz?dowych) zainteresowanych tematyk? wsp????pracy handlowej z Chinami oraz wsp????pracy w ramach formatu "16+1".

G????wnym elementem wydarzenia b?dzie organizowana w dniu 20 czerwca konferencja po??wi?cona trzem blokom tematycznym:

1) Food export to China and challenges
2) Cross-border e-commerce, online marketing and branding
3) Intellectual Property Rights (IPR) and trademark questions

Wi?cej informacji: http://een.org.pl/index.php/szkolenia-i-konferencje/articles/spotkanie-instytucji-otoczenia-biznesu-z-panstw-europy-srodkowo-wschodniej-i-chin-161-ryga-lotwa-19-21-czerwca-2017-r.html