Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Polskie stoiska na IoT World w USA i Pioneers Festival w Austrii


Enterprise Europe Network Central Poland zaprasza do udzia??u w polskich stoiskach, kt??re zostan? zorganizowane podczas IoT World w Santa Clara (USA, 16-18 maja 2017 r.) i Pioneers Festival w Wiedniu (1-2 czerwca 2017 r.)

Celem organizacji stoisk jest promocja polskich firm, w tym startup??w, reprezentuj?cych sektor ICT w??r??d zagranicznych odbiorc??w. Oferta stoisk skierowana jest do firm, kt??re w IoT World lub Pioneers Festival World bior? udzia?? jako zwiedzaj?cy lub wystawcy, jak r??wnie?? do tych, kt??re nie wybieraj? si? na targi osobi??cie, ale by??yby zainteresowane promocj? swojej oferty w trakcie tych wydarze??.

Udzia?? w polskim stoisku daje mo??liwo???:

  • prezentacji materia????w informacyjno-promocyjnych (ulotki, foldery, itp.),
  • wy??wietlenia materia????w audio-wizualnych z ofert? firmy na dost?pnych ekranach (filmy promocyjne, prezentacje, itp.),
  • skorzystania ze strefy b2b, w celu organizacji spotka?? i prezentacji dla potencjalnych partner??w biznesowych.

W przypadku IoT World termin przesy??ania materia????w drukowanych mija 14 kwietnia.

Wi?cej informacji i dane kontaktowe na stronie: http://www.een.org.pl/index.php/inne/articles/IoT_World_Pioneers_Festival.html