Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Industrial Subcontracting B2B Meeting w Bilbao


Barcelona Chamber of Commerce i Bilbao Exhibition Center we wsp????pracy z Hiszpa??sk? Izb? Handlow? organizuje w dniach 6-8 czerwca 2017 roku w Bilbao najwi?ksze w Hiszpanii spotkania dostawc??w - Industrial Subcontracting Meeting.

Nabywcy, kt??rzy b?d? bra? udzia?? w spotkaniach B2B, nale??? g????wnie do nast?puj?cych sektor??w: motoryzacyjnego, budownictwa, transportu kolejowego (pojazd??w i infrastruktury), elektryczno??ci i elektroniki, energii, obronno??ci, produkcji r????nych typ??w maszyn (opakowania, elewacje, obr??bka, narz?dzia, przemys?? rolno-spo??ywczy.

Celem spotka?? jest wsparcie umi?dzynarodowienia europejskich firm podwykonawczych, oferuj?c im spotkania z mened??erami zainteresowanymi w identyfikacji potencjalnych dostawc??w dla swoich firm.

Najbardziej poszukiwane rodzaje dzia??alno??ci to us??ugi w zakresie proces??w obr??bczych z i bez usuwania wi??r??w (kucie, obr??bka skrawaniem, spawanie mechaniczne, wyt??aczanie, ci?cie laserowe itd.), obr??bka termiczna i powierzchniowa, in??ynieria, elektryczno??? i elektronika, produkcja form, produkcja tworzyw sztucznych, produkcja narz?dzi, technologie materia??owe i monta??.

Wi?cej informacji: http://subcontratacion.bilbaoexhibitioncentre.com/en/information/technical-file/