Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Industrial Subcontracting B2B Meeting w Bilbao


Barcelona Chamber of Commerce i Bilbao Exhibition Center we wsp????pracy z Hiszpa??sk? Izb? Handlow? organizuje w dniach 6-8 czerwca 2017 roku w Bilbao najwi?ksze w Hiszpanii spotkania dostawc??w - Industrial Subcontracting Meeting.

Nabywcy, kt??rzy b?d? bra? udzia?? w spotkaniach B2B, nale??? g????wnie do nast?puj?cych sektor??w: motoryzacyjnego, budownictwa, transportu kolejowego (pojazd??w i infrastruktury), elektryczno??ci i elektroniki, energii, obronno??ci, produkcji r????nych typ??w maszyn (opakowania, elewacje, obr??bka, narz?dzia, przemys?? rolno-spo??ywczy.

Celem spotka?? jest wsparcie umi?dzynarodowienia europejskich firm podwykonawczych, oferuj?c im spotkania z mened??erami zainteresowanymi w identyfikacji potencjalnych dostawc??w dla swoich firm.

Najbardziej poszukiwane rodzaje dzia??alno??ci to us??ugi w zakresie proces??w obr??bczych z i bez usuwania wi??r??w (kucie, obr??bka skrawaniem, spawanie mechaniczne, wyt??aczanie, ci?cie laserowe itd.), obr??bka termiczna i powierzchniowa, in??ynieria, elektryczno??? i elektronika, produkcja form, produkcja tworzyw sztucznych, produkcja narz?dzi, technologie materia??owe i monta??.

Wi?cej informacji: http://subcontratacion.bilbaoexhibitioncentre.com/en/information/technical-file/