Site menu:Aktualności

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.

Krajowy Punkt Kontaktowy i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) zapraszają do udziału w dniu informacyjnym dotyczącym nowoczesnych systemów energetycznych oraz systemów integrujących inteligentne rozwiązania w europejskich miastach. Projekty te będą finansowane w ramach programu Horyzont 2020. Sesja odbędzie się 5 października 2018 r. w Brukseli.


Aktualności

Polskie stoisko informacyjno-promocyjne i gie??da kooperacyjna na targach CeBIT 2017


Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci, koordynator projektu EEN Central Poland, zaprasza polskie firmy z bran??y ICT do udzia??u w polskim stoisku informacyjno-promocyjnym na targach CeBIT, kt??re odb?d? si? w dniach 20-24 marca 2017 r. w Hanowerze (Niemcy). Targi CeBIT nale??? do najwa??niejszych imprez w bran??y technologii informacyjnych i komunikacyjnych na ??wiecie.

 

Stoisko zostanie zorganizowane w ramach realizowanego przez PARP Bran??owego Programu Promocji bran??y IT/ICT na lata 2016-2019, w ramach poddzia??ania 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw??j.

Wszystkie firmy zainteresowane skorzystaniem z polskiego stoiska informacyjno-promocyjnego na targach CeBIT prosimy o kontakt na adres: slawomir_biedermann@parp.gov.pl

Zapraszamy r??wnie?? do udzia??u w gie??dzie kooperacyjnej (spotkania b2b) podczas targ??w CeBIT 2017.
Rejestracja (do 17 marca) na stronie: https://www.b2match.eu/futurematch2017.
Udzia?? w gie??dzie jest p??atny.

Wi?cej informacji: een@imbigs.pl