Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Polskie stoisko informacyjno-promocyjne i gie??da kooperacyjna na targach CeBIT 2017


Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci, koordynator projektu EEN Central Poland, zaprasza polskie firmy z bran??y ICT do udzia??u w polskim stoisku informacyjno-promocyjnym na targach CeBIT, kt??re odb?d? si? w dniach 20-24 marca 2017 r. w Hanowerze (Niemcy). Targi CeBIT nale??? do najwa??niejszych imprez w bran??y technologii informacyjnych i komunikacyjnych na ??wiecie.

 

Stoisko zostanie zorganizowane w ramach realizowanego przez PARP Bran??owego Programu Promocji bran??y IT/ICT na lata 2016-2019, w ramach poddzia??ania 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw??j.

Wszystkie firmy zainteresowane skorzystaniem z polskiego stoiska informacyjno-promocyjnego na targach CeBIT prosimy o kontakt na adres: slawomir_biedermann@parp.gov.pl

Zapraszamy r??wnie?? do udzia??u w gie??dzie kooperacyjnej (spotkania b2b) podczas targ??w CeBIT 2017.
Rejestracja (do 17 marca) na stronie: https://www.b2match.eu/futurematch2017.
Udzia?? w gie??dzie jest p??atny.

Wi?cej informacji: een@imbigs.pl