Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Polskie stoisko informacyjno-promocyjne i gie??da kooperacyjna na targach CeBIT 2017


Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci, koordynator projektu EEN Central Poland, zaprasza polskie firmy z bran??y ICT do udzia??u w polskim stoisku informacyjno-promocyjnym na targach CeBIT, kt??re odb?d? si? w dniach 20-24 marca 2017 r. w Hanowerze (Niemcy). Targi CeBIT nale??? do najwa??niejszych imprez w bran??y technologii informacyjnych i komunikacyjnych na ??wiecie.

 

Stoisko zostanie zorganizowane w ramach realizowanego przez PARP Bran??owego Programu Promocji bran??y IT/ICT na lata 2016-2019, w ramach poddzia??ania 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw??j.

Wszystkie firmy zainteresowane skorzystaniem z polskiego stoiska informacyjno-promocyjnego na targach CeBIT prosimy o kontakt na adres: slawomir_biedermann@parp.gov.pl

Zapraszamy r??wnie?? do udzia??u w gie??dzie kooperacyjnej (spotkania b2b) podczas targ??w CeBIT 2017.
Rejestracja (do 17 marca) na stronie: https://www.b2match.eu/futurematch2017.
Udzia?? w gie??dzie jest p??atny.

Wi?cej informacji: een@imbigs.pl