Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

??r??d??a finansowania dla innowacyjnego przedsi?biorcy oraz mo??liwo??ci rozwoju mi?dzynarodowego


Zapraszamy na konferencj? pt. ???r??d??a finansowania dla innowacyjnego przedsi?biorcy oraz mo??liwo??ci rozwoju mi?dzynarodowego", kt??ra odb?dzie si? 19 grudnia w ?Domu Rzemios??a" w Pu??tusku, przy ul. ?wi?toja??skiej 16. Wst?p wolny.


Program seminarium:

11.00 - 12.00 Rejestracja uczestnik??w - networking

12.00 - 12.15 Powitanie Uczestnik??w i otwarcie konferencji
- Janusz Borzy??ski Dyrektor CECH Pu??tusk

12.15 - 12.45 Programy dedykowane ma??ym i ??rednim przedsi?biorcom na innowacje w ramach perspektywy 2014 -2020
- Ewa ??bikowska - EEN Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego

12.45 - 13.25 Dofinansowanie przedsi?biorstw - program ZUS
- specjalista ds. fundusz ZUS

13.25 - 13.45 Przerwa kawowa

13.45 - 14.15 Mo??liwo??ci rozwoju na rynkach mi?dzynarodowych z partnerstwem z Enterprise Europe Network - sieci finansowanej z Komisji Europejskiej
- Ewa ??bikowska - EEN Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego

14.15 - 15.00 Sesja pyta?? i odpowiedzi, zako??czenie spotkania
- Janusz Borzy??ski Dyrektor CECH Pu??tusk

15.00 Lunch