Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

??r??d??a finansowania dla innowacyjnego przedsi?biorcy oraz mo??liwo??ci rozwoju mi?dzynarodowego


Zapraszamy na konferencj? pt. ???r??d??a finansowania dla innowacyjnego przedsi?biorcy oraz mo??liwo??ci rozwoju mi?dzynarodowego", kt??ra odb?dzie si? 19 grudnia w ?Domu Rzemios??a" w Pu??tusku, przy ul. ?wi?toja??skiej 16. Wst?p wolny.


Program seminarium:

11.00 - 12.00 Rejestracja uczestnik??w - networking

12.00 - 12.15 Powitanie Uczestnik??w i otwarcie konferencji
- Janusz Borzy??ski Dyrektor CECH Pu??tusk

12.15 - 12.45 Programy dedykowane ma??ym i ??rednim przedsi?biorcom na innowacje w ramach perspektywy 2014 -2020
- Ewa ??bikowska - EEN Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego

12.45 - 13.25 Dofinansowanie przedsi?biorstw - program ZUS
- specjalista ds. fundusz ZUS

13.25 - 13.45 Przerwa kawowa

13.45 - 14.15 Mo??liwo??ci rozwoju na rynkach mi?dzynarodowych z partnerstwem z Enterprise Europe Network - sieci finansowanej z Komisji Europejskiej
- Ewa ??bikowska - EEN Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego

14.15 - 15.00 Sesja pyta?? i odpowiedzi, zako??czenie spotkania
- Janusz Borzy??ski Dyrektor CECH Pu??tusk

15.00 Lunch