Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Startup Road - 14.12.2016


Zapraszamy na spotkania Startup Road. G????wnym celem spotka?? jest wymiana do??wiadcze?? oraz upowszechnianie dobrych praktyk wdra??ania projekt??w o charakterze proinnowacyjnym. Spotkanie jest bezp??atne. Termin: 14.12.2016, g. 12:00, miejsce: Warszawa, Fabryka i3, ul. Marynarska 11, 11 pi?tro.


Rejestracja na stronie: http://patentstory.org/
Strona wydarzenia na fb: https://web.facebook.com/events/923157511119133/


HARMONOGRAM

12:00
MIGAM - historia prawdziwa
Pawe?? Potakowski
MIGAM

12:30
Elevator pitch - Sztuka prezentacji
Pawe?? Przybyszewski
BT PROGRESS

13:00
Jak przygotowa? propozycj? dla inwestora
Krzysztof Jakubczak
PERSPECTIVA SOLUTIONS

13:30
Jak pozyska? pieni?dze na mi?dzynarodowe misje gospodarcze i targi
Agnieszka Banrowska
CENTRUM INNOWACJI FIRE

14:00
Tworzenie innowacyjnych produkt??w i us??ug
Grzegorz Maciaszek
LA SALE MATRIX THINKING POLAND

14:30
Jak zdoby? mi?dzynarodowe ryki przy wsparciu Enterprise Europe Network
Ewa ??bikowska
EEN INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I G??RNICTWA SKALNEGO

14:50 - Lunch

15:30
UX i wyniki w sprzeda??y - efektywna sprzeda?? B2B
Przemys??aw Stanisz
NORTHSTAR COSNULTING GROUP

17:30 - Networking

19:00 - Przenosimy si? na do naszych Partner??w ze Startup Academy i startujemy Startupow? ?rod?
Klubokawiarnia Mam Ochot?
ul.Gr??jecka 75 (O??rodek Kultury Ochota), 02-094 Ochota

Tym razem go???mi specjalnymi b?d? Monika ??ochowska i Ewa Dudzic - tw??rczynie marki GLOV, kt??re podziel? si? swoim do??wiadczeniem w budowaniu marki Glov oraz opowiedz? o tym, w jaki spos??b doprowadzi??y do tego, ??e ich innowacyjne r?kawice s? obecnie sprzedawane w blisko 40 krajach na ca??ym ??wiecie.