Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Startup Road - 14.12.2016


Zapraszamy na spotkania Startup Road. G????wnym celem spotka?? jest wymiana do??wiadcze?? oraz upowszechnianie dobrych praktyk wdra??ania projekt??w o charakterze proinnowacyjnym. Spotkanie jest bezp??atne. Termin: 14.12.2016, g. 12:00, miejsce: Warszawa, Fabryka i3, ul. Marynarska 11, 11 pi?tro.


Rejestracja na stronie: http://patentstory.org/
Strona wydarzenia na fb: https://web.facebook.com/events/923157511119133/


HARMONOGRAM

12:00
MIGAM - historia prawdziwa
Pawe?? Potakowski
MIGAM

12:30
Elevator pitch - Sztuka prezentacji
Pawe?? Przybyszewski
BT PROGRESS

13:00
Jak przygotowa? propozycj? dla inwestora
Krzysztof Jakubczak
PERSPECTIVA SOLUTIONS

13:30
Jak pozyska? pieni?dze na mi?dzynarodowe misje gospodarcze i targi
Agnieszka Banrowska
CENTRUM INNOWACJI FIRE

14:00
Tworzenie innowacyjnych produkt??w i us??ug
Grzegorz Maciaszek
LA SALE MATRIX THINKING POLAND

14:30
Jak zdoby? mi?dzynarodowe ryki przy wsparciu Enterprise Europe Network
Ewa ??bikowska
EEN INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I G??RNICTWA SKALNEGO

14:50 - Lunch

15:30
UX i wyniki w sprzeda??y - efektywna sprzeda?? B2B
Przemys??aw Stanisz
NORTHSTAR COSNULTING GROUP

17:30 - Networking

19:00 - Przenosimy si? na do naszych Partner??w ze Startup Academy i startujemy Startupow? ?rod?
Klubokawiarnia Mam Ochot?
ul.Gr??jecka 75 (O??rodek Kultury Ochota), 02-094 Ochota

Tym razem go???mi specjalnymi b?d? Monika ??ochowska i Ewa Dudzic - tw??rczynie marki GLOV, kt??re podziel? si? swoim do??wiadczeniem w budowaniu marki Glov oraz opowiedz? o tym, w jaki spos??b doprowadzi??y do tego, ??e ich innowacyjne r?kawice s? obecnie sprzedawane w blisko 40 krajach na ca??ym ??wiecie.