Site menu:Aktualności

string(450) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag: mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(117) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na "Dzień informacyjny dla miast" poświęcony możliwościom pozyskania funduszy z Programu Horyzont 2020 na rozwój miast. Na spotkanie zaproszeni są zarówno jednostki administracyjne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. W trakcie spotkania przewidziano możliwość odbycia indywidulanych konsultacji z ekspertami.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.


Aktualności

Gie??da kooperacyjna w Kolonii


Konsulat Generalny RP w Kolonii (Niemcy) we wsp????pracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Program??w Badawczych UE, ZENIT GmbH i Enterprise Europe Network zaprasza na gie??d? kooperacyjn?, kt??ra odb?dzie si? 20 wrze??nia br. w siedzibie Konsulatu. Wydarzenie jest dedykowane wsp????pracy polsko-niemieckiej w zakresie projekt??w badawczych i innowacyjnych w ramach programu Horyzont 2020. Projekt jest skierowany do instytut??w naukowo-badawczych, uczelni i firm z nast?puj?cych bran??: ICT, Energetyka i ??rodowisko, Advanced Manufacturing oraz Transport.


Udzia?? w spotkaniu jest bezp??atny, ale koszty zwi?zane z podr????? i zakwaterowaniem uczestnicy pokrywaj? we w??asnym zakresie.

Do dnia 7 wrze??nia 2016 uczestnicy mog? wzi?? udzia?? w tzw. Call for Presentations i ubiega? si? o mo??liwo??? zaprezentowania swojej idei projektu podczas sesji tematycznych.

Szczeg????owy program spotkania oraz formularz rejestracyjny dost?pne s? na stronie wydarzenia: http://networking2016-nrw-pl.horizon2020.zenit.de/
Zach?camy Pa??stwa do udzia??u w spotkaniu.

Ulotka do pobrania