Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Spotkania Brokerskie na targach Hannover Messe 2016


O??rodek EEN przy IMBiGS, oficjalny wsp????organizator, zaprasza do udzia??u w Spotkaniach Brokerskich ?TECHNOLOGY COOPERATION DAYS 2016?, kt??re odb?d? si? w dniach 25-28.04.2016, w hali nr 2, jako impreza towarzysz?ca targom Hannover Messe 2016. Spotkania Brokerskie ?TECHNOLOGY COOPERATION DAYS 2016" s? przeznaczone dla firm, instytucji badawczych oraz uczelni, kt??re s? zainteresowane znalezieniem partner??w do wsp????pracy technologicznej, badawczej i/lub biznesowej. Podczas Spotka?? odbywaj? si? um??wione wcze??niej rozmowy przedstawicieli dw??ch firm, kt??re wyrazi??y sob? zainteresowanie na podstawie informacji zamieszczonych w internetowym katalogu Spotka??.G????wne tematy tegorocznych Spotka?? Brokerskich ?TECHNOLOGY COOPERATION DAYS 2016":

?? ??czenie komponent??w
?? Przetwarzanie i obieg informacji
?? Automatyzacja proces??w
?? Produkcja narz?dzi
?? Produkcja efektywnie korzystaj?ca z zasob??w
?? Produkcja typu SMART,
?? Teleinformatyka dla przemys??u wytw??rczego
?? Sieci zak??ad??w produkcyjnych
?? Prototypy, testy i projekty pilota??owe
?? ?a??cuch dostaw
?? Fabryki Przysz??o??ci
?? Narz?dzia pomiarowe
?? Konserwacja predykcyjna
?? Pomys??y, propozycje, partnerstwa na rzecz projekt??w w ramach program??w badawczych dot. inteligentnej energii


Wi?cej informacji nt. Spotka?? Brokerskich wraz z mo??liwo??ci? rejestracji, znajd? Pa??stwo na stronie:

https://www.b2match.eu/technologycooperationdays

Koszt uczestnictwa -  119 Euro od firmy, kt??ra zg??asza si? jako ?Sprzedaj?cy". Aktualnie zarejestrowa??o si? 110 firm z 18 kraj??w i liczba ta stale wzrasta.

Kontakt:

Adam Balcerkiewicz
tel.022 899 25 08
e-mail: a.balcerkiewicz@imbigs.pl