Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Spotkania B2B na ??koindustria 2015


Zapraszamy na mi?dzynarodowe spotkania brokerskie, kt??re b?da towarzyszy? mi?dzynarodowym targom z sektora ochrony ??rodowiska, efektywno??ci energetycznej i odnawialnych ??r??de?? energii ??KOINDUSTRIA w Budapeszcie (W?gry). Targi odb?d? si? w dniach 14-16 pa??dziernika br, spotkania brokerskie - 14 pa??dzienika. Udzia?? w rozmowach jest bezp??atny.

 

  • Cykl konferencji na wysokim szczeblu obejmie niemal wszystkie problemy ??rodowiskowe.
  • ECO-Caf?? zapewni wygodn? przestrze?? dla prezentacji firmowych, rozm??w B2B i profesjonalnych debat.
  • Wystawcy b?d? mogli ubiega? si? o Nagrod? ??koindustria, kt??ra ma na celu identyfikacj? najbardziej innowacyjnych produkt??w i zr??wnowa??onych us??ug.

Wi?cej informacji i rejestracja: http://okoindustria2015.talkb2b.net/

Strona targ??w: http://www.okoindustria.hu/en/