Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Spotkania B2B na ??koindustria 2015


Zapraszamy na mi?dzynarodowe spotkania brokerskie, kt??re b?da towarzyszy? mi?dzynarodowym targom z sektora ochrony ??rodowiska, efektywno??ci energetycznej i odnawialnych ??r??de?? energii ??KOINDUSTRIA w Budapeszcie (W?gry). Targi odb?d? si? w dniach 14-16 pa??dziernika br, spotkania brokerskie - 14 pa??dzienika. Udzia?? w rozmowach jest bezp??atny.

 

  • Cykl konferencji na wysokim szczeblu obejmie niemal wszystkie problemy ??rodowiskowe.
  • ECO-Caf?? zapewni wygodn? przestrze?? dla prezentacji firmowych, rozm??w B2B i profesjonalnych debat.
  • Wystawcy b?d? mogli ubiega? si? o Nagrod? ??koindustria, kt??ra ma na celu identyfikacj? najbardziej innowacyjnych produkt??w i zr??wnowa??onych us??ug.

Wi?cej informacji i rejestracja: http://okoindustria2015.talkb2b.net/

Strona targ??w: http://www.okoindustria.hu/en/