Site menu:Aktualności

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.

Krajowy Punkt Kontaktowy i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) zapraszają do udziału w dniu informacyjnym dotyczącym nowoczesnych systemów energetycznych oraz systemów integrujących inteligentne rozwiązania w europejskich miastach. Projekty te będą finansowane w ramach programu Horyzont 2020. Sesja odbędzie się 5 października 2018 r. w Brukseli.


Aktualności

Spotkania B2B na ??koindustria 2015


Zapraszamy na mi?dzynarodowe spotkania brokerskie, kt??re b?da towarzyszy? mi?dzynarodowym targom z sektora ochrony ??rodowiska, efektywno??ci energetycznej i odnawialnych ??r??de?? energii ??KOINDUSTRIA w Budapeszcie (W?gry). Targi odb?d? si? w dniach 14-16 pa??dziernika br, spotkania brokerskie - 14 pa??dzienika. Udzia?? w rozmowach jest bezp??atny.

 

  • Cykl konferencji na wysokim szczeblu obejmie niemal wszystkie problemy ??rodowiskowe.
  • ECO-Caf?? zapewni wygodn? przestrze?? dla prezentacji firmowych, rozm??w B2B i profesjonalnych debat.
  • Wystawcy b?d? mogli ubiega? si? o Nagrod? ??koindustria, kt??ra ma na celu identyfikacj? najbardziej innowacyjnych produkt??w i zr??wnowa??onych us??ug.

Wi?cej informacji i rejestracja: http://okoindustria2015.talkb2b.net/

Strona targ??w: http://www.okoindustria.hu/en/