Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

18th European Forum on Eco-innovation - Matchmaking Event


Zapraszamy do udzia??u w imprezie matchmakingowej - spotkaniach bilateralnych, kt??re b?d? towarzyszy? 18-temu Europejskiemu Forum Eco-innowacji w Barcelonie (Hiszpania). Forum po??wi?cone jest poprawie konkurencyjno??ci i innowacji oraz roli etykietowania ??rodowiskowego, zarz?dzania i systemom informacyjnym. Spotkania odb?d? si? 21 maja br.

 

Matchmaking event polega na uprzednio zatwierdzonych dwustronnych spotkaniach po 20 minut. Stanowi to dobr? okazj? do poszerzenia kontakt??w mi?dzynarodowych podmiot??w dzia??aj?cych w obszarze ekoinnowacji. Spotkania organizowane s? przez Accio - rz?d Katalonii przy wsparciu ??rodowiskowej grupy sektorowej Enterprise Europe Network.

Termin wyboru spotka?? - od 27 kwietnia do 14 maja br.

Rejestracja, katalog i wyb??r spotka?? oraz wi?cej informacji: http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2015/1st_forum/event-matchmaking_en.html