Site menu:Aktualności

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.

Krajowy Punkt Kontaktowy i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) zapraszają do udziału w dniu informacyjnym dotyczącym nowoczesnych systemów energetycznych oraz systemów integrujących inteligentne rozwiązania w europejskich miastach. Projekty te będą finansowane w ramach programu Horyzont 2020. Sesja odbędzie się 5 października 2018 r. w Brukseli.


Aktualności

18th European Forum on Eco-innovation - Matchmaking Event


Zapraszamy do udzia??u w imprezie matchmakingowej - spotkaniach bilateralnych, kt??re b?d? towarzyszy? 18-temu Europejskiemu Forum Eco-innowacji w Barcelonie (Hiszpania). Forum po??wi?cone jest poprawie konkurencyjno??ci i innowacji oraz roli etykietowania ??rodowiskowego, zarz?dzania i systemom informacyjnym. Spotkania odb?d? si? 21 maja br.

 

Matchmaking event polega na uprzednio zatwierdzonych dwustronnych spotkaniach po 20 minut. Stanowi to dobr? okazj? do poszerzenia kontakt??w mi?dzynarodowych podmiot??w dzia??aj?cych w obszarze ekoinnowacji. Spotkania organizowane s? przez Accio - rz?d Katalonii przy wsparciu ??rodowiskowej grupy sektorowej Enterprise Europe Network.

Termin wyboru spotka?? - od 27 kwietnia do 14 maja br.

Rejestracja, katalog i wyb??r spotka?? oraz wi?cej informacji: http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2015/1st_forum/event-matchmaking_en.html