Site menu:Aktualności

string(450) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag: mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(117) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na "Dzień informacyjny dla miast" poświęcony możliwościom pozyskania funduszy z Programu Horyzont 2020 na rozwój miast. Na spotkanie zaproszeni są zarówno jednostki administracyjne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. W trakcie spotkania przewidziano możliwość odbycia indywidulanych konsultacji z ekspertami.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.


Aktualności

Murcia Food Brokerage Event 2015


Zapraszamy firmy i inne podmioty dzia??aj?ce w bran??y technologii ??ywno??ci do udzia??u w gie??dzie kooperacyjnej Murcia Food, kt??ra odb?dzie si? w dniach 14-15 maja 2015 r. w Murcii w Hiszpanii.


Gie??da kooperacyjna b?dzie towarzyszy? 7. Mi?dzynarodowemu Sympozjum Technologii ??ywno??ci i skupi firmy, szko??y wy??sze, centra transferu technologii i o??rodki badawcze dzia??aj?ce w nast?puj?cych obszarach:

  • higiena i bezpiecze??stwo ??ywno??ci (alergeny, autentykacja ??ywno??ci, systemy kontroli, itp.)
  • biotechnologia (biosensory, nowe produkty spo??ywcze: probiotyki, ??ywno??? funkcjonalna, itp.)
  • technologie konserwacji ??ywno??ci, aktywne i inteligentne opakowania
  • automatyzacja i kontrola proces??w

Gie??da kooperacyjna to seria bilateralnych, uprzednio zaaran??owanych 30-minutowych spotka?? b2b pomi?dzy przedstawicielami firm z r????nych kraj??w dzia??aj?cych w tej samej bran??y i zainteresowanych nawi?zaniem wsp????pracy z zagranicznymi partnerami.

  • Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym on-line okre??laj? profil swojej dzia??alno??ci oraz rodzaj wsp????pracy, kt??ry chcieliby nawi?za?.
  • Dane zarejestrowanych firm na bie???co umieszczane s? w katalogu on-line na stronie gie??dy (ka??dego dnia w katalogu pojawiaj? si? nowe firmy!),
  • Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonuj? wyboru firm, z kt??rymi chcieliby spotka? si? podczas gie??dy,
  • W dniach 14-15 maja 2015 r., przy ponumerowanych stolikach, odbywaj? si? serie uprzednio zaaran??owanych 30-minutowych spotka?? pomi?dzy dobranymi w pary firmami.

Oficjalnym j?zykiem spotka?? b?dzie j?zyk angielski.

Udzia?? w gie??dzie kooperacyjnej to efektywny, tani i wygodny spos??b na spotkanie wielu potencjalnych partner??w biznesowych w jednym miejscu i czasie.

Terminy:
do 23 kwietnia 2015 - rejestracja profili on-line
23 kwietnia - 7 maja 2015 - wyb??r partner??w biznesowych i wysy??anie propozycji spotka??

Udzia?? w gie??dzie kooperacyjnej jest bezp??atny. Koszty przelotu i pobytu na miejscu uczestnicy pokrywaj? we w??asnym zakresie.

Wi?cej informacji: https://www.b2match.eu/murciafood2015