Site menu:Aktualności

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaprasza na Europejskie Spotkanie Brokerskie w zakresie nanotechnologii i zaawansowanych materiałów, które odbędzie się w Monachium (Niemcy), 16 listopada 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R". Głównym celem Programu Sektorowego PBSE jest wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego w perspektywie roku 2023. Nabór wniosków: 2 października - 1 grudnia 2017 r.

Więcej informacji na naszej podstronie oraz na stronie NCBR.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji w Londynie zapraszają firmy z sektorów IT/ICT do udziału w seminarium połączonym z sesją pitchingową, które odbędzie się 5 października 2017 r., w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 sierpnia br.


Aktualności

Instrumenty finansowe dla MŚP - szkolenie


Ośrodek Enterprise Europe Network Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „Instrumenty finansowe dla MŚP wpierające innowacje i udział w jednolitym rynku europejskim". Szkolenie odbędzie się w dniu 26 maja 2015r. od godz. 14:00 w Bibliotece Uniwersytetu arszawskiego, ul. Dobra 56/66, Warszawa, sala szkoleniowa 315, III piętro. Spotkanie skierowane jest szczególnie do innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, spółek spin-off oraz naukowców planujących uruchomić spółkę spin-off.

 

Agenda szkolenia:

14:00 - 14:15 Przywitanie gości
14:15 - 14:45 Informacje na temat sieci Enterprise Europe Network oraz Programu Ramowego Horyzont 2020 - SME Instrument - Dominik Jankowski, Kierownik projektu Enterprise Europe Network na Uniwersytecie Warszawskim, DELab - Wydział Nauk Ekonomicznych UW .
14:45 - 16:00 - Kredyty preferencyjne dla innowacyjnych i małych przedsiębiorstw - Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Operacyjny -Pionu Bankowości Detalicznej, Departament Klienta Biznesowego, Biuro Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych oraz Artur Zaperty Dyrektor ds. Klienta Biznesowego w Regionie, Pion Bankowości Detalicznej - Bank PKO SA.
14:45 - 16:00 - Analiza ryzyka inwestycyjnego przedsięwzięć innowacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach - Dr Tomasz Krawczyk, konsultant Enterprise Europe Network, DELab - Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest przesłanie do 25 maja br., do godz.12.00 zgłoszenia na adres mailowy: een@uw.edu.pl