Site menu:

Aktualności

vEnterprise Europe Network zaprasza europejskie MŚP do wzięcia udziału w wydarzeniu "Digital Transformation", które będzie składało się z serii inspirujących i pouczających seminariów prowadzonych przez wiodących ekspertów, prezentujących, jakie możliwości technologie VR (Virtual Reality), Augmented Reality (AR) i Artificial Intelligence (AI) mogą oferować MŚP w takich sektorach jak: opieka zdrowotna, produkcja, edukacja, żywność i napoje, przemysł kreatywny, turystyka. Dla firm zainteresowanych wdrażaniem tych technologii zostaną zorganizowane spotkania matchmakingowe.
Zaproszone są również wszelkie inne organizacje, takie jak organy rządowe, stowarzyszenia handlowe, duże i międzynarodowe firmy, uniwersytety oraz instytuty badawcze.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy do udziału w seminarium Central European Startups Day, które odbędzie się 27 września 2018 r., w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Seminarium organizowane jest przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, we współpracy z przedstawicielami sekcji handlowych Ambasad krajów Grupy Wyszehradzkiej, w celu promowania następujących sektorów: Fintech, AI, Augmented reality, IoT, E-mobility, Cloud, Life sciences, Energy.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na bezpłatne szkolenie „Zarządzanie ryzykiem walutowym w kontraktach handlowych z firmami z Unii Europejskiej", które odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 r. w Toruńskim Parku Technologicznym, ul. Włocławska 167.


Aktualności

Instrumenty finansowe dla MŚP - szkolenie


Ośrodek Enterprise Europe Network Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „Instrumenty finansowe dla MŚP wpierające innowacje i udział w jednolitym rynku europejskim". Szkolenie odbędzie się w dniu 26 maja 2015r. od godz. 14:00 w Bibliotece Uniwersytetu arszawskiego, ul. Dobra 56/66, Warszawa, sala szkoleniowa 315, III piętro. Spotkanie skierowane jest szczególnie do innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, spółek spin-off oraz naukowców planujących uruchomić spółkę spin-off.

 

Agenda szkolenia:

14:00 - 14:15 Przywitanie gości
14:15 - 14:45 Informacje na temat sieci Enterprise Europe Network oraz Programu Ramowego Horyzont 2020 - SME Instrument - Dominik Jankowski, Kierownik projektu Enterprise Europe Network na Uniwersytecie Warszawskim, DELab - Wydział Nauk Ekonomicznych UW .
14:45 - 16:00 - Kredyty preferencyjne dla innowacyjnych i małych przedsiębiorstw - Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Operacyjny -Pionu Bankowości Detalicznej, Departament Klienta Biznesowego, Biuro Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych oraz Artur Zaperty Dyrektor ds. Klienta Biznesowego w Regionie, Pion Bankowości Detalicznej - Bank PKO SA.
14:45 - 16:00 - Analiza ryzyka inwestycyjnego przedsięwzięć innowacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach - Dr Tomasz Krawczyk, konsultant Enterprise Europe Network, DELab - Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest przesłanie do 25 maja br., do godz.12.00 zgłoszenia na adres mailowy: een@uw.edu.pl