Site menu:








Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Instrumenty finansowe dla M?P - szkolenie


O??rodek Enterprise Europe Network Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udzia??u w szkoleniu pt. ?Instrumenty finansowe dla M?P wpieraj?ce innowacje i udzia?? w jednolitym rynku europejskim". Szkolenie odb?dzie si? w dniu 26 maja 2015r. od godz. 14:00 w Bibliotece Uniwersytetu arszawskiego, ul. Dobra 56/66, Warszawa, sala szkoleniowa 315, III pi?tro. Spotkanie skierowane jest szczeg??lnie do innowacyjnych ma??ych i ??rednich przedsi?biorstw, sp????ek spin-off oraz naukowc??w planuj?cych uruchomi? sp????k? spin-off.

 

Agenda szkolenia:

14:00 - 14:15 Przywitanie go??ci
14:15 - 14:45 Informacje na temat sieci Enterprise Europe Network oraz Programu Ramowego Horyzont 2020 - SME Instrument - Dominik Jankowski, Kierownik projektu Enterprise Europe Network na Uniwersytecie Warszawskim, DELab - Wydzia?? Nauk Ekonomicznych UW .
14:45 - 16:00 - Kredyty preferencyjne dla innowacyjnych i ma??ych przedsi?biorstw - Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Operacyjny -Pionu Bankowo??ci Detalicznej, Departament Klienta Biznesowego, Biuro Funduszy Unii Europejskiej i Program??w Publicznych oraz Artur Zaperty Dyrektor ds. Klienta Biznesowego w Regionie, Pion Bankowo??ci Detalicznej - Bank PKO SA.
14:45 - 16:00 - Analiza ryzyka inwestycyjnego przedsi?wzi?? innowacyjnych w ma??ych i ??rednich przedsi?biorstwach - Dr Tomasz Krawczyk, konsultant Enterprise Europe Network, DELab - Wydzia?? Nauk Ekonomicznych UW

Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest przes??anie do 25 maja br., do godz.12.00 zg??oszenia na adres mailowy: een@uw.edu.pl