Site menu:Aktualności

string(450) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag: mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(117) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na "Dzień informacyjny dla miast" poświęcony możliwościom pozyskania funduszy z Programu Horyzont 2020 na rozwój miast. Na spotkanie zaproszeni są zarówno jednostki administracyjne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. W trakcie spotkania przewidziano możliwość odbycia indywidulanych konsultacji z ekspertami.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.


Aktualności

EXPO 2015 ?? Katalogi firm z bran??y rolno-spo??ywczej


Od 1 maja do 31 pa??dziernika trwa? b?dzie we W??oszech Wystawa ?wiatowa EXPO 2015, w kt??rej udzia?? we??mie 147 kraj??w, w tym Polska. Tegorocznym has??em przewodnim Wystawy jest ?Wy??ywienie planety, energia dla ??ycia". To pierwsze EXPO z tak du??ym udzia??em sektora rolno-spo??ywczego, kt??ry uchodzi za polsk? specjalno???.
Organizatorem polskiej obecno??ci na EXPO 2015 jest Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo??ci (PARP), kt??ra koordynuje szereg dzia??a?? promuj?cych polsk? ??ywno??? oraz polskich producent??w technologii rolniczych i produkcji ??ywno??ci.

 

Jednym z dzia??a?? jest opracowanie i wydanie w j?zyku angielskim i w??oskim dw??ch bezp??atnych katalog??w promocyjnych:

?? Katalog polskich producent??w ??ywno??ci,
?? Katalog producent??w maszyn i rozwi?za?? dla bran??y rolniczej i przetw??rstwa ??ywno??ci.

Katalogi te b?d? dystrybuowane w??r??d zagranicznych importer??w ??ywno??ci, restaurator??w, ekspert??w i przedstawicieli medi??w obecnych na EXPO 2015 i imprezach towarzysz?cych organizowanych we W??oszech. Publikacji katalog??w towarzyszy? b?dzie uruchomienie internetowej bazy kontakt??w do polskiej bran??y rolno-spo??ywczej.

Informacje o Pa??stwa firmie b?d? nieodp??atnie zamieszczone w katalogach i bazie danych, dlatego zwracamy si? z pro??b? o wype??nienie formularza zg??oszeniowego oraz odes??anie go do 24 lutego 2015 r. na adres expo@garski-multimedia.pl.

Wi?cej informacji oraz formularz do pobrania:
http://www.een.org.pl/index.php/wiedza-i-know-how/articles/expo-2015-katalogi-firm-z-branzy-rolno-spozywczej.html