Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Spotkania b2b z tureckimi przedsi?biorcami - Warszawa, 18 listopada 2014


O??rodki Enterprise Europe Network przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo??ci zapraszaj? przedsi?biorc??w z bran??y maszynowej, obr??bki metalu i gumowej do udzia??u w spotkaniach b2b z firmami z Turcji. Spotkania b2b odb?d? si? w ramach przyjazdowej misji handlowej tureckich przedsi?biorstw organizowanej przez Izb? Handlow? w Adanie (Turcja) w dniach 18-19 listopada 2014 r. Udzia?? w spotkaniach b2b jest bezp??atny.

 

Termin: 18 listopada 2014, g. 10:00 - 16:30

Miejsce: Hotel Sofitel Victoria, Kr??lewska 11, 00-065 Warszawa

Jak zg??osi? sw??j udzia?? ?

W celu zg??oszenia udzia??u firmy w spotkaniach b2b prosimy o wype??nienie formularza rejestracyjnego znajduj?cego si? pod tym linkiem i przes??anie go na adres: a.balcerkiewicz@imbigs.pl, tel. 22 899 25 08

Szczeg????owe profile firm tureckich wraz z ofert? dla polskich przedsi?biorc??w znajduj? si? pod tym linkiem.

Spotkania odbywa? si? b?d? w j?zyku angielskim. Termin zg??aszania udzia??u w spotkaniach b2b trwa do 12 listopada 2014.