Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Spotkania b2b z tureckimi przedsi?biorcami - Warszawa, 18 listopada 2014


O??rodki Enterprise Europe Network przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo??ci zapraszaj? przedsi?biorc??w z bran??y maszynowej, obr??bki metalu i gumowej do udzia??u w spotkaniach b2b z firmami z Turcji. Spotkania b2b odb?d? si? w ramach przyjazdowej misji handlowej tureckich przedsi?biorstw organizowanej przez Izb? Handlow? w Adanie (Turcja) w dniach 18-19 listopada 2014 r. Udzia?? w spotkaniach b2b jest bezp??atny.

 

Termin: 18 listopada 2014, g. 10:00 - 16:30

Miejsce: Hotel Sofitel Victoria, Kr??lewska 11, 00-065 Warszawa

Jak zg??osi? sw??j udzia?? ?

W celu zg??oszenia udzia??u firmy w spotkaniach b2b prosimy o wype??nienie formularza rejestracyjnego znajduj?cego si? pod tym linkiem i przes??anie go na adres: a.balcerkiewicz@imbigs.pl, tel. 22 899 25 08

Szczeg????owe profile firm tureckich wraz z ofert? dla polskich przedsi?biorc??w znajduj? si? pod tym linkiem.

Spotkania odbywa? si? b?d? w j?zyku angielskim. Termin zg??aszania udzia??u w spotkaniach b2b trwa do 12 listopada 2014.