Site menu:Aktualności

string(450) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag: mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(117) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na "Dzień informacyjny dla miast" poświęcony możliwościom pozyskania funduszy z Programu Horyzont 2020 na rozwój miast. Na spotkanie zaproszeni są zarówno jednostki administracyjne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. W trakcie spotkania przewidziano możliwość odbycia indywidulanych konsultacji z ekspertami.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.


Aktualności

COSMOBEAUT?? INDONESIA 2014


Wydzia?? Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w D??akarcie zaprasza do uczestnictwa w 9-tej edycji targ??w COSMOBEAUT?? INDONESIA, kt??re odb?d? si? w stolicy Indonezji w dniach 09-11 pa??dziernika 2014 r. Targi te, po???czone z konferencj?, przeznaczone s? dla producent??w, dystrybutor??w, eksporter??w, przedstawicieli handlowych, dostawc??w z takich sektor??w jak: perfumy, kosmetyki, art. higieny osobistej ?? zdrowa / dietetyczna ??ywno??? ?? suplementy diety ?? preparaty, wyposa??enie dla salon??w pi?kno??ci, spa, centr??w wellness ?? opakowania kosmetyk??w ?? produkty pod mark? w??asn? ?? sprz?t produkty dla medycyny estetycznej ?? p????produkty dla bran??y kosmetycznej.


Wi?cej informacji na temat COSMOBEAUT?? INDONESIA znajd? Pa??stwo na poni??szej stronie internetowej:
http://www.cosmobeauteasia.com/index.php/indonesia

Wed??ug danych Indonezyjskiego Stowarzyszenia Producent??w Kosmetyk??w, sprzeda?? kosmetyk??w w 2012 r. osi?gn???a warto??? 9,7 trylion??w IDR, co oznacza 12,9% wzrost
w por??wnaniu z 2011 r.. W najbli??szych latach warto??? rynku rosn?? b?dzie w tempie 11% rocznie. Sprzeda?? nap?dzana jest przez rosn?c? klas? ??redni? oraz zwi?kszaj?c? si? si??? nabywcz? spo??ecze??stwa. Ok. 50% ludno??ci stanowi? kobiety, kt??re coraz cz???ciej podejmuj? prac? i robi? zakupy. Warto??? importowanych produkt??w kosmetycznych osi?gn???a w 2012 roku 861 mln USD, (w 2011 - 752,5 mln USD; 2010 r. - 641,9 mln USD). Na rynku dzia??aj? ju?? polskie firmy. Stosowane kana??y sprzeda??y to multi-level-marketing, supermarkety, sklepy w??asne w centrach handlowych, sieci handlowe. Otwarcie swoich sklep??w zapowiedzia??y najwi?ksze ??wiatowe sieci detaliczne dzia??aj?ce w tej bran??y. Warto zauwa??y?, i?? produkty zagraniczne traktowane s? jako lepszej jako??ci od produkcji lokalnej.

Firmy polskie z sektora kosmetycznego, zainteresowane wej??ciem na rynek indonezyjski, powinny sprawdzi? mo??liwo??? uzyskania certyfikatu halal, kt??ry w znacz?cy spos??b mo??e pom??c w pozytywnym odbiorze produktu na rynku lokalnym. (informacja poprzez WPHI w D??akarcie).

Przedsi?biorcy zainteresowani prezentacj? swojej oferty na stoisku WPHiI proszeni s? o przes??anie materia????w promocyjnych w j?zyku angielskim bezpo??rednio na adres biura:

Trade and Investment Promotion Section
Embassy of the Republic of Poland
Jl. HR. Rasuna Said Kav. X Blok IV/3
Jakarta 12950
Indonesia

 

Kontakt: email: jakarta@trade.gov.pl, tel.: +62 21 25 25 947, fax: +62 21 25 25 960