Site menu:Aktualności

string(450) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag: mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(117) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na "Dzień informacyjny dla miast" poświęcony możliwościom pozyskania funduszy z Programu Horyzont 2020 na rozwój miast. Na spotkanie zaproszeni są zarówno jednostki administracyjne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. W trakcie spotkania przewidziano możliwość odbycia indywidulanych konsultacji z ekspertami.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.


Aktualności

Horizon 2020 - Energy and Environment - European Brokerage Event 2014


O??rodek Enterprise Europe Network dzia??aj?cy przy przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego ma zaszczyt zaprosi? do udzia??u w bezp??atnych rozmowach brokerskich Horizon 2020 - Energy and Environment - European Brokerage Event 2014, realizowanych w ramach projektu EEN, a odbywaj?cych si? w Lille we Francjii 9 pa??dziernika b.r.

 

Rozmowy maj? na celu pomoc w odnalezieniu partner??w do projekt??w sk??adanych w ramach Horyzontu 2020.

Bior?cy w nich udzia?? (firmy, jednostki badawczo-rozwojowe, szko??y wy??sze, osoby prawne) b?d? mieli mo??liwo??? spotkania potencjalnych partner??w dzi?ki zorganizowanym, 30-minutowym rozmowom.

Konkursy Horyzontu 2020 b?d? prezentowane przez Narodowe Punkty Kontaktowe z r????nych kraj??w europejskich podczas pierwszej cz???ci wydarzenia.

Zarejestrowa? si? na bezp??atne wydarzenie mo??na do 4 pa??dziernika pod adresem: https://www.b2match.eu/brokerage-h2020

Kontakt:

Katarzyna Sajkowska k.sajkowska@imbigs.pl