Site menu:Aktualności

string(450) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag: mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(117) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na "Dzień informacyjny dla miast" poświęcony możliwościom pozyskania funduszy z Programu Horyzont 2020 na rozwój miast. Na spotkanie zaproszeni są zarówno jednostki administracyjne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. W trakcie spotkania przewidziano możliwość odbycia indywidulanych konsultacji z ekspertami.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.


Aktualności

Gie??da Kooperacyjna na WOD-KAN


Ju?? po raz pi?ty O??rodek Enterprise Europe Network przy Toru??skiej Agencji Rozwoju Regionalnego zaprasza producent??w, dystrybutor??w oraz specjalist??w bran??y wodno-kanalizacyjnej do udzia??u w bezp??atnej Mi?dzynarodowej Gie??dzie Kooperacyjnej, towarzysz?cej Targom WOD-KAN, kt??ra odb?dzie si? 21 maja 2014 r. w Bydgoszczy.

Rejestracja do 8 maja 2014 r. poprzez formularz dost?pny w systemie talkB2B: http://wod-kan2014.talkb2b.net/members/register

Udzia?? w Gie??dzie Kooperacyjnej i na Targach WOD-KAN jest BEZP?ATNY!

Gie??da Kooperacyjna daje mo??liwo??? i szans? do zaprezentowania Pa??stwa oferty produktowej, technologicznej b?d?? badawczej, nie tylko partnerom krajowym, ale przede wszystkim zagranicznym. Spotkania tego typu cz?sto owocuj? nawi?zaniem d??ugotrwa??ej wsp????pracy o charakterze mi?dzynarodowym.

Stoisko, jak co roku, zostanie wzbogacone o Centrum Doradztwa Unijnego, gdzie pracownicy Toru??skiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odpowiedz? na pytania zwi?zane z pozyskiwaniem funduszy unijnych.

Wi?cej informacji udziela Monika Piotrowicz - Enterprise Europe Network
tel.: (56) 658-89-50, monika.piotrowicz@tarr.org.pl