Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Misja na rzecz wzrostu gospodarczego - promowanie partnerstw biznesowych w Portugalii


W dniach 28-29 listopada wiceprzewodnicz?cy Komisji Europejskiej Antonio Tajani poprowadzi misj? do Portugalii w ramach "Strategii na rzecz wzrostu gospodarczego EUROPA 2020".

29 listopada konsorcjum EEN w Portugalii organizuje w Lizbonie spotkania brokerskie, kt??rych tematyka b?dzie skoncentrowana na nast?puj?cych sektorach:

?? Gospodarka morza (tj. dzia??alno??? w strefie przybrze??nej - energia z wiatru, fal i p??yw??w morskich, rejsy i turystyka morska, farmacja i biotechnologia);
?? Zdrowie;
?? Turystyka;
?? Komponenty samochodowe;
?? Komponenty lotnicze;
?? ICT;
?? Rolnictwo i ??ywno???;
?? Wyroby papiernicze;
?? O??rodki Shared Services.

Przedstawiciele innych sektor??w sa r??wnie?? mile widziani.

Na rozmowy brokerskie zarejestrowa??o si? ju?? 338 portugalskich firm.

Strona internetowa spotka??: http://www.b2match.eu/m4g-portugal

Termin rejestracji up??ywa 30 pa??dziernika.