Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Misja na rzecz wzrostu gospodarczego - promowanie partnerstw biznesowych w Portugalii


W dniach 28-29 listopada wiceprzewodnicz?cy Komisji Europejskiej Antonio Tajani poprowadzi misj? do Portugalii w ramach "Strategii na rzecz wzrostu gospodarczego EUROPA 2020".

29 listopada konsorcjum EEN w Portugalii organizuje w Lizbonie spotkania brokerskie, kt??rych tematyka b?dzie skoncentrowana na nast?puj?cych sektorach:

?? Gospodarka morza (tj. dzia??alno??? w strefie przybrze??nej - energia z wiatru, fal i p??yw??w morskich, rejsy i turystyka morska, farmacja i biotechnologia);
?? Zdrowie;
?? Turystyka;
?? Komponenty samochodowe;
?? Komponenty lotnicze;
?? ICT;
?? Rolnictwo i ??ywno???;
?? Wyroby papiernicze;
?? O??rodki Shared Services.

Przedstawiciele innych sektor??w sa r??wnie?? mile widziani.

Na rozmowy brokerskie zarejestrowa??o si? ju?? 338 portugalskich firm.

Strona internetowa spotka??: http://www.b2match.eu/m4g-portugal

Termin rejestracji up??ywa 30 pa??dziernika.