Site menu:Aktualności

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaprasza na Europejskie Spotkanie Brokerskie w zakresie nanotechnologii i zaawansowanych materiałów, które odbędzie się w Monachium (Niemcy), 16 listopada 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R". Głównym celem Programu Sektorowego PBSE jest wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego w perspektywie roku 2023. Nabór wniosków: 2 października - 1 grudnia 2017 r.

Więcej informacji na naszej podstronie oraz na stronie NCBR.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji w Londynie zapraszają firmy z sektorów IT/ICT do udziału w seminarium połączonym z sesją pitchingową, które odbędzie się 5 października 2017 r., w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 sierpnia br.


Aktualności

Misja na rzecz wzrostu gospodarczego - promowanie partnerstw biznesowych w Portugalii


W dniach 28-29 listopada wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani poprowadzi misję do Portugalii w ramach "Strategii na rzecz wzrostu gospodarczego EUROPA 2020".

29 listopada konsorcjum EEN w Portugalii organizuje w Lizbonie spotkania brokerskie, których tematyka będzie skoncentrowana na następujących sektorach:

• Gospodarka morza (tj. działalność w strefie przybrzeżnej - energia z wiatru, fal i pływów morskich, rejsy i turystyka morska, farmacja i biotechnologia);
• Zdrowie;
• Turystyka;
• Komponenty samochodowe;
• Komponenty lotnicze;
• ICT;
• Rolnictwo i żywność;
• Wyroby papiernicze;
• Ośrodki Shared Services.

Przedstawiciele innych sektorów sa również mile widziani.

Na rozmowy brokerskie zarejestrowało się już 338 portugalskich firm.

Strona internetowa spotkań: http://www.b2match.eu/m4g-portugal

Termin rejestracji upływa 30 października.