Site menu:Aktualności

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaprasza na Europejskie Spotkanie Brokerskie w zakresie nanotechnologii i zaawansowanych materiałów, które odbędzie się w Monachium (Niemcy), 16 listopada 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R". Głównym celem Programu Sektorowego PBSE jest wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego w perspektywie roku 2023. Nabór wniosków: 2 października - 1 grudnia 2017 r.

Więcej informacji na naszej podstronie oraz na stronie NCBR.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji w Londynie zapraszają firmy z sektorów IT/ICT do udziału w seminarium połączonym z sesją pitchingową, które odbędzie się 5 października 2017 r., w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 sierpnia br.


Informator

Sieć EEN
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/


Instytucje i projekty wspierające przedsiębiorczość i innowacje

Euro Info Centres
http://ec.europa.eu/enterprise/networks/eic/eic.html

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
http://www.parp.gov.pl

Portal innowacji
http://www.pi.gov.pl

UNIDO Polska
http://www.unido.pl

Centrum Innowacji FIRE
http://www.innowacje.org.pl/index.html

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce
http://www.sooipp.org.pl

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Mazowieckiego
http://www.ris-mazovia.pl

Kwartalnik "Innowacje"
http://imik.wip.pw.edu.pl/innowacje/


Finansowanie innowacji

Gate2Growth
http://www.gate2growth.com/g2g/g2g_welcome.asp

Serwis informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl

Unia dla Przedsiębiorczych - Program Konkurencyjność
http://www.konkurencyjnosc.gov.pl

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
http://www.eog.gov.pl

Kredyt technologiczny - Bank Gospodarstwa Krajowego
http://www.bgk.com.pl/fundusze/fkt.jsp

Lewiatan Business Angels
http://www.lba.pl/anioly_biznesu/

Polska Sieć Aniołów Biznesu
http://www.polban.pl


Programy badawcze Unii Europejskiej

CORDIS - Wspólnotowy serwis informacyjny badań i rozwoju
http://www.cordis.lu

7 Program Ramowy
http://www.kpk.gov.pl/7pr/

Działalność UE - badania i innowacje
http://europa.eu.int/pol/rd/index_pl.htm

Projekt MediaTrans
http://www.mediatrans.org

Nauka i naukowcy

Europejski portal dla mobilnych naukowców
http://www.eracareers-poland.gov.pl

Serwis Nauka w Polsce
http://www.naukawpolsce.pap.pl


Ochrona własności intelektualnej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.uprp.pl

IPR Helpdesk
http://www.ipr-helpdesk.org/index.html

Esp@cenet - europejska baza patentów
http://www.innovating-regions.org