Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Ekspertyza technologii

Jeste??my uprawnieni do sporz?dzania oceny innowacyjno??ci technologii/produktu - niezale??nej opinii potwierdzaj?cej zakres i czas stosowania technologii. Dokument ten potwierdza innowacyjno??? rozwi?zania b?d?cego przedmiotem projektu zg??oszonego do finansowania ze ??rodk??w pomocowych UE i stanowi jeden z za???cznik??w do wniosku o dofinansowanie.

Przygotowujemy tak??e ekspertyzy/analizy por??wnawcze technologii, wymagane przez Polsk? Agencj? Rozwoju Przedsi?biorczo??ci przy planowaniu zmian w zakresie inwestycji finansowanych z udzia??em program??w pomocowych UE.