Categories: nowości
      Date: mar 17, 2020
     Title: Pomóż Lombardii i weź udział w międzynarodowym zamówieniu na wyroby medyczne!
Samorząd Lombardii - regionu Włoch najbardziej dotkniętego epidemią wywołaną wirusem SARS-coV-19 - ogłosił akcję zakupu środków medycznych.


Samorząd Lombardii - regionu Włoch najbardziej dotkniętego epidemią wywołaną wirusem SARS-coV-19 - ogłosił akcję zakupu środków medycznych zgodnie z załączoną listą (w języku angielskim).

Polscy producenci będący w stanie dostarczyć wymienione na niej materiały mogą spodziewać się płatności w przeciągu 30 dni od dostawy, jednak rząd Lombardii może wcześniej wystawić gwarancje lub weksle dla dostawców. W przypadku szczegółowych pytań dotyczących akcji prosimy o kontakt z lokalnym ośrodkiem Enterprise Europe Network.

Oprócz wspomnianych powyżej środków medycznych, władze Lombardii zgłaszają dodatkowo zapotrzebowanie na 200 łóżek do intensywnej terapii, wraz z niezbędnym osprzętem medycznym - opis i ilość potrzebnych sprzętów znajdują się w załączniku nr 2, zaś specyfikacja w załączniku nr 3.

Jednocześnie polskie Ministerstwo Zdrowia opublikowało zaktualizowany wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Informacja o wykazie jest dostępna na stronie Ministerstwa TUTAJ. zgodnie z art. 37av ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn.zm.), zbycie produktów umieszczonych w wykazie bez zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) przez przedsiębiorcę jest zagrożone karami określonymi w przepisach.

Możliwość zbycia produktów jest możliwa wyłącznie po otrzymaniu zgody GIF na wywóz poza granicę kraju. Przedsiębiorca zgłasza GIF zamiar wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zawartych w wykazie, o którym mowa powyżej.

Firmy zainteresowane sprzedażą artykułów medycznych do Lombardii prosimy o uprzednie uzyskanie zgody GIF.

Link do artykułu: https://www.een.org.pl/component/content/article/58962:wyroby-medyczne-pilnie-potrzebne-w-lombardii