Categories: nowości
      Date: lut 13, 2020
     Title: Konkurs V4 Innovators
Konkurs V4 Innovators in Israel Training program - dwutygodniowe szkolenie dla startupów w Izraelu


Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości na zlecenie Ministerstwa Rozwoju po raz drugi bierze udział w w organizacji wyjazdu studyjnego do Izraela dla start-upów z krajów Grupy Wyszehradzkiej finansowanego ze środków Funduszu Wyszehradzkiego. Wyjazd studyjny skierowany jest do start-upów i firm obecnych na rynku co najmniej 5 lat.

Konkurs jest skierowany do firm z następujących branż:
• ICT,
• Biotechnologii lub ochrony zdrowia,
• FinTech - technologie dla sektora finansowego,
• Cyberbezpieczeństwo, cybernetyka, sztuczna inteligencja

Celem projektu jest wsparcie start-upów oraz pracowników inkubatorów z krajów Grupy Wyszehradzkiej w ocenie potencjału rynkowego ich innowacyjnych pomysłów - lub rozwiązań, produktów, usług - i dostarczenie praktycznych narzędzi do prowadzenia innowacyjnego biznesu.

Zwycięzcy konkursu będą mogli skorzystać z bezpłatnego 2-tygodniowego szkolenia przygotowanego specjalnie dla podmiotów z wymienionych wyżej branż, które odbędzie się w Izraelu w maju 2020 r.

Organizator pokrywa wszystkie koszty związane z pobytem (przelot, zakwaterowanie, wyżywienie).

Nabór wniosków prowadzony jest przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w terminie do 14 lutego 2020 r.

Informacje nt. pilotażowego konkursu, zasad udziału w konkursie oraz dokumenty aplikacyjne są dostępne na stronie internetowej Funduszu Wyszehradzkiego.Wnioski można nadsyłać na adres email: visegradfund@visegradfund.org do 14 lutego 2020 r.

Więcej informacji udziela p. Monika Fiszer (tel. 0-22 432 8703, mail: monika_fiszer@parp.gov.pl)