Categories: nowości
      Date: kwi  1, 2019
     Title: Bezpłatne seminarium dotyczące gospodarki odpadami w MŚP
Enterprise Europe Network zaprasza na bezpłatne seminarium pt.: "Gospodarka odpadami w MŚP", które odbędzie się 5 kwietnia 2019 r., w centrum szkoleniowym Sienna Training Center mieszczącym się przy ul. Siennej 73 w Warszawie.Celem seminarium jest omówienie dotychczasowych oraz nowych wymagań z 2018 r. wynikających z ustawy o odpadach. W jego trakcie przedstawimy praktyczne informacje o obowiązkach, jakie spoczywają na przedsiębiorcy w zakresie sposobu gospodarowania wytworzonymi odpadami, prowadzenia ewidencji odpadów oraz posiadania wymaganych pozwoleń, zezwoleń. Przybliżymy również najnowsze wymogi wobec przedsiębiorców, czyli wpis do tak zwanej bazy BDO oraz monitoring miejsca magazynowania odpadów i kogo on dotyczy.

Pierwszeństwo udziału w seminarium mają przedsiębiorcy z województw mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Link do rejestracji

Prelegent:
Pani Katarzyna Brzóska - specjalista do spraw ochrony środowiska z 15-letnim doświadczeniem. Od 2008 roku regionalny ekspert środowiskowy do przeprowadzania oceny merytorycznej wniosków o dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.