Site menu:Aktualności

Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości na zlecenie Ministerstwa Rozwoju po raz drugi bierze udział w w organizacji wyjazdu studyjnego do Izraela dla start-upów z krajów Grupy Wyszehradzkiej finansowanego ze środków Funduszu Wyszehradzkiego. Wyjazd studyjny skierowany jest do start-upów i firm obecnych na rynku co najmniej 5 lat.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A zaprasza na „Śniadania biznesowe z Enterprise Europe Network" - cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców sektora MŚP. Spotkania te są niepowtarzalną okazją, by zapoznać się bliżej ze standardami, regulacjami prawnymi oraz mechanizmami związanymi z prowadzeniem działalności na wybranych rynkach Unii Europejskiej. Najbliższe spotkanie odbędzie się 30 stycznia 2020 r., w Restauracji G132, ul. Grudziądzka 132, w Toruniu.


Aktualności

Bezpłatne seminarium dotyczące gospodarki odpadami w MŚP


Enterprise Europe Network zaprasza na bezpłatne seminarium pt.: "Gospodarka odpadami w MŚP", które odbędzie się 5 kwietnia 2019 r., w centrum szkoleniowym Sienna Training Center mieszczącym się przy ul. Siennej 73 w Warszawie.


Celem seminarium jest omówienie dotychczasowych oraz nowych wymagań z 2018 r. wynikających z ustawy o odpadach. W jego trakcie przedstawimy praktyczne informacje o obowiązkach, jakie spoczywają na przedsiębiorcy w zakresie sposobu gospodarowania wytworzonymi odpadami, prowadzenia ewidencji odpadów oraz posiadania wymaganych pozwoleń, zezwoleń. Przybliżymy również najnowsze wymogi wobec przedsiębiorców, czyli wpis do tak zwanej bazy BDO oraz monitoring miejsca magazynowania odpadów i kogo on dotyczy.

Pierwszeństwo udziału w seminarium mają przedsiębiorcy z województw mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Link do rejestracji

Prelegent:
Pani Katarzyna Brzóska - specjalista do spraw ochrony środowiska z 15-letnim doświadczeniem. Od 2008 roku regionalny ekspert środowiskowy do przeprowadzania oceny merytorycznej wniosków o dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.