Site menu:
Aktualności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w spotkaniach b2b z norweskimi firmami działającymi w zakresie technologii przyjaznych dla środowiska oraz poprawiających jakość życia. Spotkania, które odbędą się 30 października 2019 r. w The Heart w Warsaw Spire, pl. Europejski 1 w Warszawie (w godz. 13.00-16.00) będą służyć nawiązaniu partnerstw projektowych w celu wspólnego składania wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszy Norweskich.

Na stronie KE pojawił się dedykowany branży turystycznej konkurs, którego celem jest wsparcie rozwoju zrównoważonej turystyki oraz wzmocnienie potencjału MSP z sektora turystyki poprzez wspieranie współpracy międzynarodowej i transfer wiedzy. Termin składania wniosków upływa 24 października 2019 r. o godz. 17:00.


Aktualności

Bezpłatne seminarium dotyczące gospodarki odpadami w MŚP


Enterprise Europe Network zaprasza na bezpłatne seminarium pt.: "Gospodarka odpadami w MŚP", które odbędzie się 5 kwietnia 2019 r., w centrum szkoleniowym Sienna Training Center mieszczącym się przy ul. Siennej 73 w Warszawie.


Celem seminarium jest omówienie dotychczasowych oraz nowych wymagań z 2018 r. wynikających z ustawy o odpadach. W jego trakcie przedstawimy praktyczne informacje o obowiązkach, jakie spoczywają na przedsiębiorcy w zakresie sposobu gospodarowania wytworzonymi odpadami, prowadzenia ewidencji odpadów oraz posiadania wymaganych pozwoleń, zezwoleń. Przybliżymy również najnowsze wymogi wobec przedsiębiorców, czyli wpis do tak zwanej bazy BDO oraz monitoring miejsca magazynowania odpadów i kogo on dotyczy.

Pierwszeństwo udziału w seminarium mają przedsiębiorcy z województw mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Link do rejestracji

Prelegent:
Pani Katarzyna Brzóska - specjalista do spraw ochrony środowiska z 15-letnim doświadczeniem. Od 2008 roku regionalny ekspert środowiskowy do przeprowadzania oceny merytorycznej wniosków o dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.