Site menu:

Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego włączając się w ogólnoeuropejską kampanię Komisji Europejskiej: Tydzień Zrównoważonej Energii 2018 (Sustainable Energy Week 2018) zaprasza na "EU ENERGY DAY: Inteligentne zarządzenie energią" skierowane do przedsiębiorców i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zainteresowanych tematyką czystej i bezpiecznej energii. Spotkanie odbędzie się 14 czerwca 2018 r. w Toruńskim Parku Technologicznym, przy ul. Włocławskiej 167.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza przedsiębiorców z sektora IT/ICT do udziału w darmowym spotkaniu informacyjnym „Niemiecki rynek IT szansą na ekspansję polskich firm", które odbędzie się 5 czerwca 2018 roku od godz. 10.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego, przy ul. Włocławskiej 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w Polsko-Izraelskim Forum Gospodarczym, które odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2018 r., w Tel Awiwie. Celem Forum, organizowanego przez polskie i izraelskie organizacje otoczenia biznesu pod patronatem honorowym Minister Przedsiębiorczości i Technologii - Jadwigi Emilewicz, jest przekazanie przedsiębiorcom z obu krajów informacji na temat nowych możliwości związanych z rozwojem polsko-izraelskiej współpracy gospodarczej oraz wsparcie ich w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów biznesowych.


Audyt Technologiczny

Digital transformation (AI, VR and AR) - spotkania matchmakingowe w Livepoolu (27.06.2018)


vEnterprise Europe Network zaprasza europejskie MŚP do wzięcia udziału w wydarzeniu "Digital Transformation", które będzie składało się z serii inspirujących i pouczających seminariów prowadzonych przez wiodących ekspertów, prezentujących, jakie możliwości technologie VR (Virtual Reality), Augmented Reality (AR) i Artificial Intelligence (AI) mogą oferować MŚP w takich sektorach jak: opieka zdrowotna, produkcja, edukacja, żywność i napoje, przemysł kreatywny, turystyka. Dla firm zainteresowanych wdrażaniem tych technologii zostaną zorganizowane spotkania matchmakingowe.
Zaproszone są również wszelkie inne organizacje, takie jak organy rządowe, stowarzyszenia handlowe, duże i międzynarodowe firmy, uniwersytety oraz instytuty badawcze.

 

Spotkania mają na celu:
• Identyfikację partnerów technologicznych w celu opracowania nowych usług i produktów z wykorzystaniem VR / AR / AI i zwiększenia konkurencyjności firm;
• Współpracę z partnerami komercyjnymi, aby sprzedać istniejące technologie VR / AR / AI;
• Wymianę wiedzy i doświadczeń;
• Zabezpieczenie potencjalnych inwestycji;
• Nawiązywanie kontaktów z publicznymi i prywatnymi ekspertami w dziedzinie inwestycji, własności intelektualnej, marketingu itd.

Rejestracja do 9 czerwca 2018 r. na stronie: https://augmented-virtual-reality-ibf-liverpool.b2match.io/
Wybór spotkań 28 maja - 17 czerwca 2018.
Od 20 czerwca 2018 r. indywidualne programy spotkań będą dostępne online lub za pośrednictwem aplikacji b2match.

Firmy spoza Wielkiej Brytanii mogą ubiegać się o dofinansowanie podróży w wysokości do 250 GBP na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania. Więcej informacji: https://augmented-virtual-reality-ibf-liverpool.b2match.io/page-2921

Miejsce wydarzenia:
Exhibition Centre Liverpool
Kings Dock
Liverpool L3 4FP
United Kingdom

Kontakt:
Rodolphe Soulard
rodolphe.soulard@eenw.org
https://augmented-virtual-reality-ibf-liverpool.b2match.io/