Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

S??owe??sko-Polska konferencja biznesowa w dziedzinie przemys??u spo??ywczego i winiarskiego z udzia??em Ministr??w Rolnictwa


Ambasada S??owenii w Polsce wraz z Krajow? Izb? Gospodarcz? zapraszaj? do udzia??u w S??owe??sko-Polskiej konferencji biznesowej w dziedzinie przemys??u spo??ywczego i winiarskiego, kt??ra odb?dzie si? 24 pa??dziernika 2017 w hotelu Mercure Grand Hotel w Warszawie od godz. 9:00

Minister Rolnictwa, Le??nictwa i Gospodarki ??ywno??ciowej Republiki S??owenii, pan Dejan ??idan, b?dzie przebywa?? z wizyt? w Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 23 - 24 pa??dziernika 2017 i wsp??lnie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej panem Krzysztofem Jurgielem, b?dzie uczestniczy?? w tym wydarzeniu.

Program wydarzenia przewiduje wymian? do??wiadcze?? firm i organizacji z sektora rolno- spo??ywczego oraz spotkania B2B.

Wszystkich zainteresowanych udzia??em w forum prosimy o rejestracje TUTAJ

Wi?cej informacji