Site menu:Aktualności

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.

Krajowy Punkt Kontaktowy i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) zapraszają do udziału w dniu informacyjnym dotyczącym nowoczesnych systemów energetycznych oraz systemów integrujących inteligentne rozwiązania w europejskich miastach. Projekty te będą finansowane w ramach programu Horyzont 2020. Sesja odbędzie się 5 października 2018 r. w Brukseli.


Aktualności

S??owe??sko-Polska konferencja biznesowa w dziedzinie przemys??u spo??ywczego i winiarskiego z udzia??em Ministr??w Rolnictwa


Ambasada S??owenii w Polsce wraz z Krajow? Izb? Gospodarcz? zapraszaj? do udzia??u w S??owe??sko-Polskiej konferencji biznesowej w dziedzinie przemys??u spo??ywczego i winiarskiego, kt??ra odb?dzie si? 24 pa??dziernika 2017 w hotelu Mercure Grand Hotel w Warszawie od godz. 9:00

Minister Rolnictwa, Le??nictwa i Gospodarki ??ywno??ciowej Republiki S??owenii, pan Dejan ??idan, b?dzie przebywa?? z wizyt? w Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 23 - 24 pa??dziernika 2017 i wsp??lnie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej panem Krzysztofem Jurgielem, b?dzie uczestniczy?? w tym wydarzeniu.

Program wydarzenia przewiduje wymian? do??wiadcze?? firm i organizacji z sektora rolno- spo??ywczego oraz spotkania B2B.

Wszystkich zainteresowanych udzia??em w forum prosimy o rejestracje TUTAJ

Wi?cej informacji