Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

S??owe??sko-Polska konferencja biznesowa w dziedzinie przemys??u spo??ywczego i winiarskiego z udzia??em Ministr??w Rolnictwa


Ambasada S??owenii w Polsce wraz z Krajow? Izb? Gospodarcz? zapraszaj? do udzia??u w S??owe??sko-Polskiej konferencji biznesowej w dziedzinie przemys??u spo??ywczego i winiarskiego, kt??ra odb?dzie si? 24 pa??dziernika 2017 w hotelu Mercure Grand Hotel w Warszawie od godz. 9:00

Minister Rolnictwa, Le??nictwa i Gospodarki ??ywno??ciowej Republiki S??owenii, pan Dejan ??idan, b?dzie przebywa?? z wizyt? w Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 23 - 24 pa??dziernika 2017 i wsp??lnie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej panem Krzysztofem Jurgielem, b?dzie uczestniczy?? w tym wydarzeniu.

Program wydarzenia przewiduje wymian? do??wiadcze?? firm i organizacji z sektora rolno- spo??ywczego oraz spotkania B2B.

Wszystkich zainteresowanych udzia??em w forum prosimy o rejestracje TUTAJ

Wi?cej informacji