Site menu:Aktualności

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.

Krajowy Punkt Kontaktowy i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) zapraszają do udziału w dniu informacyjnym dotyczącym nowoczesnych systemów energetycznych oraz systemów integrujących inteligentne rozwiązania w europejskich miastach. Projekty te będą finansowane w ramach programu Horyzont 2020. Sesja odbędzie się 5 października 2018 r. w Brukseli.


Aktualności

Mi?dzynarodowe spotkania brokerskie podczas A + A - wiod?ce forum handlowe dotycz?ce bezpiecze??stwa, ochrony i higieny pracy (Dusseldorf, Niemcy)


Spotkania brokerskie "Meet@A+A 2017" s?unikaln? platform? do wymiany innowacyjnych technologii, inicjowania wsp????pracy transgranicznej oraz znalezienia nowych partner??w biznesowych. A+A ma renom? wiod?cego mi?dzynarodowego forum w zakresie bezpiecze??stwa, ochrony i higieny pracy. Impreza odb?dzie si? w dniach 18-19 pa??dziernika w Dusseldorfie (Niemcy).

 

G????wne kategorie produkt??w:
- Wyposa??enie ochrony osobistej (PPE)
- Zdrowie w miejscu pracy
- Zapobieganie wysokiemu ryzyku
- Ochrona ??rodowiska w pracy
- Unikanie szk??d materialnych i obni??enia jako??ci
- Technologie pomiarowe dla unikni?cia usterek / awarii

Terminy:
Rejestracja: do 13 pa??dziernika
Rezerwacja spotka??: do 16 pa??dziernika

Rejestracja na spotkania i rezerwacja spotka?? odbywa si? za posrednictwem strony internetowej: https://www.b2match.eu/aplusa2017