Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Mi?dzynarodowe spotkania brokerskie podczas A + A - wiod?ce forum handlowe dotycz?ce bezpiecze??stwa, ochrony i higieny pracy (Dusseldorf, Niemcy)


Spotkania brokerskie "Meet@A+A 2017" s?unikaln? platform? do wymiany innowacyjnych technologii, inicjowania wsp????pracy transgranicznej oraz znalezienia nowych partner??w biznesowych. A+A ma renom? wiod?cego mi?dzynarodowego forum w zakresie bezpiecze??stwa, ochrony i higieny pracy. Impreza odb?dzie si? w dniach 18-19 pa??dziernika w Dusseldorfie (Niemcy).

 

G????wne kategorie produkt??w:
- Wyposa??enie ochrony osobistej (PPE)
- Zdrowie w miejscu pracy
- Zapobieganie wysokiemu ryzyku
- Ochrona ??rodowiska w pracy
- Unikanie szk??d materialnych i obni??enia jako??ci
- Technologie pomiarowe dla unikni?cia usterek / awarii

Terminy:
Rejestracja: do 13 pa??dziernika
Rezerwacja spotka??: do 16 pa??dziernika

Rejestracja na spotkania i rezerwacja spotka?? odbywa si? za posrednictwem strony internetowej: https://www.b2match.eu/aplusa2017