Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Mi?dzynarodowe spotkania brokerskie podczas A + A - wiod?ce forum handlowe dotycz?ce bezpiecze??stwa, ochrony i higieny pracy (Dusseldorf, Niemcy)


Spotkania brokerskie "Meet@A+A 2017" s?unikaln? platform? do wymiany innowacyjnych technologii, inicjowania wsp????pracy transgranicznej oraz znalezienia nowych partner??w biznesowych. A+A ma renom? wiod?cego mi?dzynarodowego forum w zakresie bezpiecze??stwa, ochrony i higieny pracy. Impreza odb?dzie si? w dniach 18-19 pa??dziernika w Dusseldorfie (Niemcy).

 

G????wne kategorie produkt??w:
- Wyposa??enie ochrony osobistej (PPE)
- Zdrowie w miejscu pracy
- Zapobieganie wysokiemu ryzyku
- Ochrona ??rodowiska w pracy
- Unikanie szk??d materialnych i obni??enia jako??ci
- Technologie pomiarowe dla unikni?cia usterek / awarii

Terminy:
Rejestracja: do 13 pa??dziernika
Rezerwacja spotka??: do 16 pa??dziernika

Rejestracja na spotkania i rezerwacja spotka?? odbywa si? za posrednictwem strony internetowej: https://www.b2match.eu/aplusa2017