Site menu:Aktualności

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.

Krajowy Punkt Kontaktowy i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) zapraszają do udziału w dniu informacyjnym dotyczącym nowoczesnych systemów energetycznych oraz systemów integrujących inteligentne rozwiązania w europejskich miastach. Projekty te będą finansowane w ramach programu Horyzont 2020. Sesja odbędzie się 5 października 2018 r. w Brukseli.


Aktualności

Misja gospodarcza dla firm z sektora technologicznego, 16-20 pa??dziernika 2017 r, Seul (Korea Po??udniowa)


Zapraszamy polskich przedsi?biorc??w z szeroko rozumianego sektora technologicznego do udzia??u w misji biznesowej do Republiki Korei - w komponencie gospodarczym wizyty wiceministra spraw zagranicznych RP w Seulu. Wizyta ma na celu wsparcie w rozpoznaniu potrzeb rynku korea??skiego i dotarciu do podmiot??w korea??skich zainteresowanych innowacyjnymi rozwi?zaniami opracowanymi przez polskie sp????ki.

 

G????wny nacisk po??o??ony zostanie na organizacj? indywidualnych spotka?? dla polskich sp????ek z partnerami korea??skimi (przede wszystkim przedstawiciele korea??skich korporacji i cz???ci administracji pa??stwowej odpowiedzialnej za pozyskiwanie technologii z zagranicy). Ponadto, planowane jest zorganizowanie seminarium prezentuj?cego wybrane polskie technologie (np. FinTech, VR, connected health, AI, machine learning, big data, gaming).

Zg??oszenia do udzia??u zawieraj?ce nazw? Pa??stwa sp????ki oraz kr??tki opis dzia??alno??ci, kt??r? prowadzi (w j?zyku angielskim) nale??y przes??a? do 29 wrze??nia 2017 r. (pi?tek) na adres: przemyslaw.bobak@msz.gov.pl


Ostateczna decyzja w sprawie organizacji misji podj?ta zostanie do 4 pa??dziernika 2017 r. na podstawie liczby zg??osze?? od polskich firm.