Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Misja gospodarcza dla firm z sektora technologicznego, 16-20 pa??dziernika 2017 r, Seul (Korea Po??udniowa)


Zapraszamy polskich przedsi?biorc??w z szeroko rozumianego sektora technologicznego do udzia??u w misji biznesowej do Republiki Korei - w komponencie gospodarczym wizyty wiceministra spraw zagranicznych RP w Seulu. Wizyta ma na celu wsparcie w rozpoznaniu potrzeb rynku korea??skiego i dotarciu do podmiot??w korea??skich zainteresowanych innowacyjnymi rozwi?zaniami opracowanymi przez polskie sp????ki.

 

G????wny nacisk po??o??ony zostanie na organizacj? indywidualnych spotka?? dla polskich sp????ek z partnerami korea??skimi (przede wszystkim przedstawiciele korea??skich korporacji i cz???ci administracji pa??stwowej odpowiedzialnej za pozyskiwanie technologii z zagranicy). Ponadto, planowane jest zorganizowanie seminarium prezentuj?cego wybrane polskie technologie (np. FinTech, VR, connected health, AI, machine learning, big data, gaming).

Zg??oszenia do udzia??u zawieraj?ce nazw? Pa??stwa sp????ki oraz kr??tki opis dzia??alno??ci, kt??r? prowadzi (w j?zyku angielskim) nale??y przes??a? do 29 wrze??nia 2017 r. (pi?tek) na adres: przemyslaw.bobak@msz.gov.pl


Ostateczna decyzja w sprawie organizacji misji podj?ta zostanie do 4 pa??dziernika 2017 r. na podstawie liczby zg??osze?? od polskich firm.