Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Kokurs "Sektorowe programy B+R" POIR


Narodowe Centrum Bada?? i Rozwoju og??osi??o konkurs na dofinansowanie projekt??w w ramach Dzia??ania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw??j ?Sektorowe programy B+R". G????wnym celem Programu Sektorowego PBSE jest wzrost innowacyjno??ci krajowego sektora elektroenergetycznego w perspektywie roku 2023. Nab??r wniosk??w: 2 pa??dziernika - 1 grudnia 2017 r.

Wi?cej informacji na naszej podstronie oraz na stronie NCBR.