Site menu:Aktualności

string(450) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag: mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(117) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na "Dzień informacyjny dla miast" poświęcony możliwościom pozyskania funduszy z Programu Horyzont 2020 na rozwój miast. Na spotkanie zaproszeni są zarówno jednostki administracyjne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. W trakcie spotkania przewidziano możliwość odbycia indywidulanych konsultacji z ekspertami.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.


Aktualności

Mi?dzynarodowa Gie??da Kooperacyjna podczas Targ??w DRONETECH


Enterprise Europe Network zaprasza producent??w, dystrybutor??w oraz specjalist??w zajmuj?cych si? tematyk? dron??w do udzia??u w Mi?dzynarodowej Gie??dzie Kooperacyjnej, towarzysz?cej II edycji Targ??w DRONETECH , kt??ra odb?dzie si? w dniach 5-6 pa??dziernika 2017 r. na terenie Hali Sportowo-Widowiskowej Arena w Toruniu.


Gie??da Kooperacyjna (spotkania B2B) daje mo??liwo??? zaprezentowania swojej oferty produktowej, technologicznej b?d?? badawczej, nie tylko partnerom krajowym, ale przede wszystkim zagranicznym. Spotkania tego typu cz?sto owocuj? nawi?zaniem d??ugotrwa??ej wsp????pracy o charakterze mi?dzynarodowym.

DroneTech 2nd World Meeting - to ju?? drugie w Toruniu, mi?dzynarodowe wydarzenie, kt??re ???czy naukowc??w, biznesmen??w - pasjonat??w nowoczesnych technologii bezza??ogowych. W programie, opr??cz wystawy firm mi?dzynarodowych, odnale??? mo??na konferencj? ekspert??w w dziedzinie technologii, prawa i bezpiecze??stwa oraz socjologii. Szczeg??ln? pozycj? zajmuje DRONETECH RACE CUP - wy??cigi dron??w, w kt??rych zsynchronizowana wsp????praca cz??owieka i maszyny dostarcza niezwyk??ych emocji.

W celu zapisania si? na Gie??d? Kooperacyjn? nale??y do dnia 24.09.2016 r. zarejestrowa? firm? za po??rednictwem systemu: https://dronetech.b2match.io

W procesie rejestracji, po utworzeniu konta firmowego, nale??y zalogowa? si? do systemu za po??rednictwem linka otrzymanego na podany wcze??niej adres mailowy. Po zalogowaniu nale??y uzupe??ni? profil firmowy o propozycj? wsp????pracy w zakresie oferty produktu, us??ugi, projektu badawczego, inwestycji czy zapotrzebowania na konkretny rodzaj porozumienia.

Proces rejestracji odbywa si? w j?zyku angielskim.

Wi?cej informacji: http://www.een.tarr.org.pl/