Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Spotkania kooperacyjne RENEXPO 2017 Warszawa


O??rodek Enterprise Europe Network przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego wraz z Podlask? Fundacj? Rozwoju Regionalnego zapraszaj? do udzia??u w Spotkaniach Kooperacyjnych organizowanych w dniach 25-26 pa??dziernika 2016 r. w Warszawie. Spotkania odb?d? si? w trakcie Mi?dzynarodowych Targ??w Energii Odnawialnej i Efektywno??ci Energetycznej RENEXPO? Poland.

 

Spotkania Kooperacyjne RENEXPO 2017 przeznaczone s? dla przedsi?biorc??w i instytucji chc?cych w ??atwy i szybki spos??b nawi?za? wsp????prac? z partnerami z szeroko rozumianej bran??y energetycznej, w szczeg??lno??ci zwi?zanej z energi? odnawialn? i energooszcz?dnym budownictwem.

Rejestracja na spotkania odbywa si? za po??rednictwem strony internetowej https://www.b2match.eu/renexpo-pl-2017 do 24 pa??dziernika.

J?zykiem spotka?? jest j?zyk angielski.

Udzia?? w wydarzeniu jest bezp??atny. Uczestnicy pokrywaj? koszty dojazdu i zakwaterowania we w??asnym zakresie.

Ulotka