Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Misja gospodarcza polskich firm z bran??y optoelektroniki do Finlandii


Misja gospodarcza polskich firm z bran??y optoelektroniki - jednej z najbardziej obiecuj?cych bran?? nowoczesnej technologii - organizowana jest w ramach projektu Enterprise Europe Network przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego we wsp????pracy z Turku Science Park Oy Ltd i Helsinki Region Chamber of Commerce - EEN Finland (Helsi??sk? Regionaln? Izb? Handlow?) oraz partnerami strategicznymi Perspectiva Solutions i Photonics Finland Society Finland.

Celem misji jest promowanie polskich i fi??skich technologii i rozwi?za??, a tak??e umo??liwienie uczestnicz?cym polskim firmom zaprezentowania profili biznesowych podczas indywidualnych spotka?? z fi??skimi przedsi?biorcami i instytucjami. Uczestnicy b?d? mogli zaoferowa? swoje produkty, us??ugi, a przede wszystkim technologie, kt??re umo??liwi? nawi?zanie wsp????pracy biznesowej, przemys??owej oraz w ramach wsp??lnych projekt??w badawczo-rozwojowych.

Spotkania odb?d? si? w dniach 22-23 maja br. w Helsi??skiej Regionalnej Izbie Handlowej oraz w siedzibie fi??skiej firmy Micronova.