Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Misja gospodarcza polskich firm z bran??y optoelektroniki do Finlandii


Misja gospodarcza polskich firm z bran??y optoelektroniki - jednej z najbardziej obiecuj?cych bran?? nowoczesnej technologii - organizowana jest w ramach projektu Enterprise Europe Network przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego we wsp????pracy z Turku Science Park Oy Ltd i Helsinki Region Chamber of Commerce - EEN Finland (Helsi??sk? Regionaln? Izb? Handlow?) oraz partnerami strategicznymi Perspectiva Solutions i Photonics Finland Society Finland.

Celem misji jest promowanie polskich i fi??skich technologii i rozwi?za??, a tak??e umo??liwienie uczestnicz?cym polskim firmom zaprezentowania profili biznesowych podczas indywidualnych spotka?? z fi??skimi przedsi?biorcami i instytucjami. Uczestnicy b?d? mogli zaoferowa? swoje produkty, us??ugi, a przede wszystkim technologie, kt??re umo??liwi? nawi?zanie wsp????pracy biznesowej, przemys??owej oraz w ramach wsp??lnych projekt??w badawczo-rozwojowych.

Spotkania odb?d? si? w dniach 22-23 maja br. w Helsi??skiej Regionalnej Izbie Handlowej oraz w siedzibie fi??skiej firmy Micronova.