Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Seminarium szkoleniowe EEN - 9 grudnia 2016 r.


Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego zaprasza na seminarium szkoleniowe: ?Poszukiwanie rozwoju przedsi?biorstw na rynkach mi?dzynarodowych oraz ??r??d??a finansowania przedsi?wzi?? innowacyjnych?, kt??re odb?dzie si? dnia 9 grudnia 2016 r. (pi?tek) w sali konferencyjnej Pracowni z Oknem na ?wiat, ul. Juliana Bruna 32, 02-594 Warszawa. Wst?p wolny.


Program seminarium:

10.30 - 12.00
Rejestracja uczestnik??w - networking

12.00 - 12.15
Otwarcie spotkania
Ewa ??bikowska - EEN Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego

12.15 - 13.00
Startup - szanse i zagro??enia - prawdziwa historia
Alicja Szepietowska - warsztaty, szkolenia

13.00 - 13.30
Enterprise Europe Network - Nowy Sprzymierzeniec przedsi?biorstw w poszukiwaniu innowacyjnych technologii i promocji na rynkach mi?dzynarodowych
Ewa ??bikowska - EEN Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego

13.30 - 14.00
Innowacyjno??? i poszukiwanie innowacji w bie???cej dzia??alno??ci przedsi?biorstw - Alicja Szepietowska - warsztaty, szkolenia

14.00 - 14.40
Nowa perspektywa finansowa Funduszy Europejskich na lata 2014 - 2020
Ewa ??bikowska - EEN Instytut Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego

14.40 - 16.00
Konsultacje indywidualne - networking

16.00
Zako??czenie spotkania


Udzia?? w seminarium jest bezp??atny.
W przypadku dodatkowych pyta?? prosimy o kontakt telefoniczny pod nr +22/022 853-21-82 lub mail: e.zbikowska@imbigs.pl