Site menu:

Aktualności

vEnterprise Europe Network zaprasza europejskie MŚP do wzięcia udziału w wydarzeniu "Digital Transformation", które będzie składało się z serii inspirujących i pouczających seminariów prowadzonych przez wiodących ekspertów, prezentujących, jakie możliwości technologie VR (Virtual Reality), Augmented Reality (AR) i Artificial Intelligence (AI) mogą oferować MŚP w takich sektorach jak: opieka zdrowotna, produkcja, edukacja, żywność i napoje, przemysł kreatywny, turystyka. Dla firm zainteresowanych wdrażaniem tych technologii zostaną zorganizowane spotkania matchmakingowe.
Zaproszone są również wszelkie inne organizacje, takie jak organy rządowe, stowarzyszenia handlowe, duże i międzynarodowe firmy, uniwersytety oraz instytuty badawcze.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy do udziału w seminarium Central European Startups Day, które odbędzie się 27 września 2018 r., w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Seminarium organizowane jest przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, we współpracy z przedstawicielami sekcji handlowych Ambasad krajów Grupy Wyszehradzkiej, w celu promowania następujących sektorów: Fintech, AI, Augmented reality, IoT, E-mobility, Cloud, Life sciences, Energy.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na bezpłatne szkolenie „Zarządzanie ryzykiem walutowym w kontraktach handlowych z firmami z Unii Europejskiej", które odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 r. w Toruńskim Parku Technologicznym, ul. Włocławska 167.


Aktualności

Seminarium szkoleniowe EEN - 9 grudnia 2016 r.


Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaprasza na seminarium szkoleniowe: „Poszukiwanie rozwoju przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych oraz źródła finansowania przedsięwzięć innowacyjnych”, które odbędzie się dnia 9 grudnia 2016 r. (piątek) w sali konferencyjnej Pracowni z Oknem na Świat, ul. Juliana Bruna 32, 02-594 Warszawa. Wstęp wolny.


Program seminarium:

10.30 - 12.00
Rejestracja uczestników - networking

12.00 - 12.15
Otwarcie spotkania
Ewa Żbikowska - EEN Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

12.15 - 13.00
Startup - szanse i zagrożenia - prawdziwa historia
Alicja Szepietowska - warsztaty, szkolenia

13.00 - 13.30
Enterprise Europe Network - Nowy Sprzymierzeniec przedsiębiorstw w poszukiwaniu innowacyjnych technologii i promocji na rynkach międzynarodowych
Ewa Żbikowska - EEN Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

13.30 - 14.00
Innowacyjność i poszukiwanie innowacji w bieżącej działalności przedsiębiorstw - Alicja Szepietowska - warsztaty, szkolenia

14.00 - 14.40
Nowa perspektywa finansowa Funduszy Europejskich na lata 2014 - 2020
Ewa Żbikowska - EEN Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

14.40 - 16.00
Konsultacje indywidualne - networking

16.00
Zakończenie spotkania


Udział w seminarium jest bezpłatny.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr +22/022 853-21-82 lub mail: e.zbikowska@imbigs.pl