Site menu:Aktualności

string(450) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag: mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(117) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na "Dzień informacyjny dla miast" poświęcony możliwościom pozyskania funduszy z Programu Horyzont 2020 na rozwój miast. Na spotkanie zaproszeni są zarówno jednostki administracyjne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. W trakcie spotkania przewidziano możliwość odbycia indywidulanych konsultacji z ekspertami.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.


Aktualności

Spotkaniach Kooperacyjne RENEXPO 2016 Warszawa


O??rodek Enterprise Europe Network przy IMBiGS wraz z partnerami zaprasza do udzia??u w 6. Spotkaniach Kooperacyjnych RENEXPO 2016 organizowanych w dniach 19-20 pa??dziernika 2016 roku w Warszawie. Ta cykliczna impreza z roku na rok gromadzi coraz wi?cej uczestnik??w, kt??rzy chc? w jednym miejscu i czasie odby? rozmowy biznesowe z wieloma potencjalnymi partnerami. Spotkania Kooperacyjne RENEXPO 2016 dedykowane s? przede wszystkim dla przedsi?biorc??w i instytucji z szeroko rozumianej bran??y energetycznej, w szczeg??lno??ci zwi?zanej z energi? odnawialn? i energooszcz?dnym budownictwem.

 

Spotkania Kooperacyjne RENEXPO 2016 przeznaczone s? dla przedsi?biorc??w i instytucji chc?cych w ??atwy i szybki spos??b nawi?za? wsp????prac? z partnerami z szeroko rozumianej bran??y energetycznej, w szczeg??lno??ci zwi?zanej z energi? odnawialn? i energooszcz?dnym budownictwem. Pomimo ??e rozmowy s? kr??tkie - trwaj? 30 minut - daj? szans? na przedstawienie profilu dzia??alno??ci firmy oraz zapoznanie si? z ofert? potencjalnego partnera. Co najwa??niejsze, mo??liwe jest wcze??niejsze um??wienie spotka??, a dzi?ki temu w??a??ciwe przygotowanie si? do poszczeg??lnych rozm??w.

Warunki udzia??u w spotkaniach kooperacyjnych:
1. Rejestracja profilu kooperacyjnego na stronie www.b2match.eu/renexpo-pl-2016
2. Wyb??r partner??w do spotka?? biznesowych.
3. Akceptacja lub odrzucenie zaprosze?? do spotka??.
4. Udzia?? w gie??dzie kooperacyjnej RENEXPO 2016.


Korzy??ci z udzia??u w spotkaniach kooperacyjnych:
?? mo??liwo??? spotkania potencjalnych partner??w do wsp????pracy,
?? zapoznanie si? z nowymi trendami i technologiami w bran??y,
?? znalezienie nowych rozwi?za?? dla swoich pomys????w i projekt??w,
?? wymiana informacji na poziomie mi?dzynarodowym,
?? znalezienie partner??w do wsp??lnych projekt??w.


Rejestracja na spotkania odbywa si? za po??rednictwem strony internetowej www.b2match.eu/renexpo-pl-2016

Wi?cej informacji:

Enterprise Europe Network Central Poland
e-mail: een@imbigs.pl
Tel. (+48 22) 847 53 68