Site menu:Aktualności

string(450) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag: mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(117) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na "Dzień informacyjny dla miast" poświęcony możliwościom pozyskania funduszy z Programu Horyzont 2020 na rozwój miast. Na spotkanie zaproszeni są zarówno jednostki administracyjne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. W trakcie spotkania przewidziano możliwość odbycia indywidulanych konsultacji z ekspertami.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.


Aktualności

Spotkania brokerskie w ramach targ??w ECOBUILD


O??rodek Enterprise Europe Network Central Poland przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i G??rnictwa Skalnego ma zaszczyt zaprosi? Pa??stwa do udzia??u w spotkaniach biznesowych, kt??re odb?d? si? podczas targ??w ECOBUILD w Londynie, w dniu 9 marca 2016.


Targi budowlane w Londynie to spotkania adresowane do przedstawicieli firm dzia??aj?cych mi?dzy innymi w poni??szych sektorach zwi?zanych z budownictwem:

- efektywno??? energetyczna budynku;

- tzw. gospodarka okr???na
- efektywno??? wykorzystania zasob??w
- tzw. inteligentne miasta i gminy
- naturalne rozwi?zania w budownictwie

oraz:

- zarz?dzanie odpadami
- recykling
- odnawialne ??r??d??a energii
- energooszcz?dno??? w budynkach


Rejestracja na spotkania biznesowe pod tym linkiem: https://www.b2match.eu/ecobuild2016/registration


Wa??ne terminy:
Rejestracja: do 3 Marca 2016
Wyb??r partner??w na spotkania: 17 Luty - 3 Marzec 2016

Szczeg????y:
J?zyk spotka??: j?zyk angielski
Koszty: udzia?? w spotkaniach bezp??atny
Miejsce: Targi ExCeL, Londyn

Uczestnicy spotka?? pokrywaj? koszty przelotu, zakwaterowania, pobytu we w??asnym zakresie.

Dla uczestnik??w spotka??, kt??rzy zarejestruj? si? na stronie targ??w ECOBUILD przewidziane s? bezp??atne bilety wst?pu na targi: www.ecobuild.co.uk

Oferujemy pomoc podczas rejestracji firmy na platformie b2b, gdzie maj? Pa??stwo tak??e mo??liwo??? ??ledzenia wszystkich zarejestrowanych dotychczas firm, zainteresowanych spotkaniami.

Dodatkowo podczas spotka?? obecni b?d? eksperci programu Horyzont 2020 w celu pomocy przy tworzeniu konsorcj??w na nadchodz?ce nabory w latach 2016/17.

Gor?co zach?camy do kontaktu i do udzia??u w przedsi?wzi?ciu.