Site menu:Aktualności

string(450) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag: mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(117) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na "Dzień informacyjny dla miast" poświęcony możliwościom pozyskania funduszy z Programu Horyzont 2020 na rozwój miast. Na spotkanie zaproszeni są zarówno jednostki administracyjne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. W trakcie spotkania przewidziano możliwość odbycia indywidulanych konsultacji z ekspertami.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.


Aktualności

Forum Ekspansji Ma??ych i ?rednich Przedsi?biorstw, Toru??


Toru??ska Agencja Rozwoju Regionalnego - partner sieci EEN - zaprasza przedsi?biorc??w do udzia??u w Forum Ekspansji Ma??ych i ?rednich Przedsi?biorstw, kt??re odb?dzie si? 24-25 listopada br. w Toru??skim Parku Technologicznym. W ramach Forum przedsi?biorcy otrzymaj? du??? dawk? wiedzy i informacji na temat umi?dzynarodawiania dzia??alno??ci M?P. Podczas 24 prelekcji i paneli biznesowych wyst?pi ponad 40 ekspert??w i specjalist??w, kt??rzy podziel? si? wiedz? z ponad 300 uczestnikami Forum.


Przedsi?biorcy b?d? mogli skorzysta? z 4 indywidualnych ??cie??ek tematycznych dedykowanych:

1. pocz?tkuj?cym eksporterom,
2. do??wiadczonym we wchodzeniu na zewn?trzne rynki przedsi?biorcom,
3. urodzonym globalistom,
4. zainteresowanym konkretnymi rynkami przedsi?biorcom.

Wydarzenie odb?dzie si? pod patronatem honorowym: Ministra Gospodarki, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Marsza??ka Wojew??dztwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Prezydenta Miasta Torunia, Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo??ci, Dyrektora Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Punktem szczeg??lnym Forum b?dzie uroczysta Gala (24 listopada 17:00 - 20:00), podczas kt??rej - mi?dzy innymi - docenimy firmy przoduj?ce ju?? we wdra??aniu oryginalnych rozwi?za??. Jak co roku og??osimy zwyci?zc??w i wr?czymy nagrody w konkursie ?Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2015" oraz po raz pierwszy nagrodzimy najlepszego eksportera w??r??d ma??ych i ??rednich przedsi?biorstw wojew??dztwa kujawsko-pomorskiego (?Lider Eksportu Pomorza i Kujaw 2015??).

Wi?cej informacji, program oraz zapisy na stronie www.globalnybizn.es.