Site menu:
Aktualności

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 02.04.2019 r. w Toruniu, w siedzibie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul. Włocławska 167.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy zajmujące się lub zainteresowane wykorzystaniem „zielonych" technologii w przemyśle na międzynarodową giełdę kooperacyjną odbywającą się 19 marca 2019 r. w Oslo. Spotkanie b2b przeznaczone jest dla przedsiębiorców chcących wnioskować o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podczas giełdy będzie można poznać potencjalnych partnerów z Norwegii do realizacji projektów grantowych.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Przemysł 4.0 - przykłady praktycznych rozwiązań z rynku niemieckiego.

Miejsce: Toruński Park Technologiczny, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167, Toruń


Aktualności

Gie??da kooperacyjna, targi CES, Las Vegas


O??rodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo??ci ma zaszczyt zaprosi? Pa??stwa do udzia??u w mi?dzynarodowej gie??dzie kooperacyjnej, kt??ra odb?dzie si? w dniach 4-5 stycznia 2016 r., w Las Vegas, USA przy okazji najwi?kszych na ??wiecie targ??w elektroniki i nowych technologii Consumer Electronics Show (CES).

 

Udzia?? w targach oraz towarzysz?cych im licznym panelach dyskusyjnych (6-9 stycznia 2016 r.) to doskona??a okazja by zobaczy? najnowsze produkty, przyjrze? si? rynkowym trendom oraz us??ysze? co o nich my??l? rynkowi eksperci. Targi CES to r??wnie?? doskona??a okazja dla start-up??w by zaistnie? ze swoim produktem.


Udzia?? w gie??dzie oraz targach wystawienniczych CES wynosi 395 USD . Uczestnicy pokrywaj? koszty transportu i zakwaterowania we w??asnym zakresie.Wszystkich zainteresowanych udzia??em w gie??dzie kooperacyjnej prosimy o wype??nienie formularza rejestracyjnego na stronie https://www.b2match.eu/eaec-ces2016

Wi?cej informacji na temat targ??w wystawienniczych https://www.cesweb.org/

Liczba miejsc jest ograniczona.

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Promianowska
Tel. +22 432 83 74
e-mail: agnieszka_promianowska@parp.gov.pl