Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Gie??da kooperacyjna, targi CES, Las Vegas


O??rodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo??ci ma zaszczyt zaprosi? Pa??stwa do udzia??u w mi?dzynarodowej gie??dzie kooperacyjnej, kt??ra odb?dzie si? w dniach 4-5 stycznia 2016 r., w Las Vegas, USA przy okazji najwi?kszych na ??wiecie targ??w elektroniki i nowych technologii Consumer Electronics Show (CES).

 

Udzia?? w targach oraz towarzysz?cych im licznym panelach dyskusyjnych (6-9 stycznia 2016 r.) to doskona??a okazja by zobaczy? najnowsze produkty, przyjrze? si? rynkowym trendom oraz us??ysze? co o nich my??l? rynkowi eksperci. Targi CES to r??wnie?? doskona??a okazja dla start-up??w by zaistnie? ze swoim produktem.


Udzia?? w gie??dzie oraz targach wystawienniczych CES wynosi 395 USD . Uczestnicy pokrywaj? koszty transportu i zakwaterowania we w??asnym zakresie.Wszystkich zainteresowanych udzia??em w gie??dzie kooperacyjnej prosimy o wype??nienie formularza rejestracyjnego na stronie https://www.b2match.eu/eaec-ces2016

Wi?cej informacji na temat targ??w wystawienniczych https://www.cesweb.org/

Liczba miejsc jest ograniczona.

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Promianowska
Tel. +22 432 83 74
e-mail: agnieszka_promianowska@parp.gov.pl