Site menu:

Aktualności

Ośrodki Enterprise Europe Network zapraszają  do udziału w spotkaniach kooperacyjnych na targach INNOTRANS, które odbędą się w dniach 18-21 września 2018 r. w Berlinie. InnoTrans Business Days przeznaczone są dla firm i innych podmiotów działających w branży transportu i logistyki, technologii i infrastruktury kolejowej, zarządzania ruchem, intermodalnej mobilności pasażerów i towarów, innowacyjnych komponentów, pojazdów i inteligentnych systemów transportowych i in. Indywidualne, specjalnie aranżowane spotkania stwarzają wyjątkową możliwość do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

Polskie startupy reprezentujące sektor ICT będą mogły skorzystać z promocji na polskim stoisku podczas najbliższej edycji DLD Digital Conference (część DLD Innovation Festival) w Tel Awiwie. Impreza odbywa się w dniach 5-6 września 2018 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do skorzystania ze stoiska narodowego organizowanego podczas TechCrunch Disrupt w San Francisco, jednego z największych na świecie wydarzeń dedykowanych startupom i innowacyjnym technologiom, w dniach 5-7 września br.


Aktualności

ETV - Environmental Technology Verification


Z przyjemnością informujemy, że ośrodek Enterprise Europe Network działający przy IMBiGS nawiązał współpracę z ośrodkiem ETV (Environmental Technology Verification) - Zakładem Weryfikacji Technologii Środowiskowych działającym przy Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie. W związku z tym proponujemy zainteresowanym podmiotom weryfikację ich technologii środowiskowych, co przysłużyć się może podniesieniu ich wartości rynkowej a także ułatwić znalezienie partnerów na rynkach zagranicznych.


Weryfikacja Technologii Środowiskowych, czyli ETV (Enironmental Technology Veryfication) to nowe narzędzie rynkowe, którego celem jest pomoc we wprowadzaniu na rynki europejskie innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku. W ramach pilotażowego programu Unii Europejskiej EU ETV niezależne podmioty strony trzeciej dokonują weryfikacji parametrów działania technologii zadeklarowanych przez dostawców w oparciu o ujednolicone procedury i wysokiej jakości dane.

Wynikiem weryfikacji jest Świadectwo Weryfikacji, które stanowi niezależny, oparty na podstawach naukowych dokument potwierdzający te parametry. Publikowane na stronie Komisji Europejskiej Świadectwo jest uznawane na terenie Unii Europejskiej. Można je wykorzystać w marketingu i relacjach B2B.

Zakład Weryfikacji Technologii Środowiskowych (Zakład WTŚ) w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17020: 2012 oraz z Ogólnym Protokołem Weryfikacji na prowadzenie weryfikacji w ramach pilotażowego programu EU ETV.

Zainteresowanych odsyłamy do: http://etv.ios.edu.pl/