Site menu:Aktualności

string(450) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag: mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; (Smarty_Compiler.class.php, line 446)" string(117) "Smarty error: [in evaluated template line 2]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zaprasza na "Dzień informacyjny dla miast" poświęcony możliwościom pozyskania funduszy z Programu Horyzont 2020 na rozwój miast. Na spotkanie zaproszeni są zarówno jednostki administracyjne, przedsiębiorstwa, jak i jednostki naukowe. W trakcie spotkania przewidziano możliwość odbycia indywidulanych konsultacji z ekspertami.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ośrodki Enterprise Europe Network, serdecznie zapraszają na spotkania informacyjne, które odbędą się w najbliższych tygodniach w wielu miastach w całym kraju. W trakcie spotkanń będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu matchmakingowym na targach Pollutec w Lyonie, największej międzynarodowej wystawy sprzętu, technologii i usług środowiskowych i energetycznych (ponad 2 200 międzynarodowych wystawców w 14 sektorach wystawienniczych). Impreza przeznaczona jest dla przedstawicieli MŚP, ośrodków badawczych, dystrybutorów, firm finansujących, wystawców i odwiedzających targi. Udział w spotkaniach dla zarejestrowanych uczestników jest bezpłatny.


Aktualności

ETV - Environmental Technology Verification


Z przyjemno??ci? informujemy, ??e o??rodek Enterprise Europe Network dzia??aj?cy przy IMBiGS nawi?za?? wsp????prac? z o??rodkiem ETV (Environmental Technology Verification) - Zak??adem Weryfikacji Technologii ?rodowiskowych dzia??aj?cym przy Instytucie Ochrony ?rodowiska w Warszawie. W zwi?zku z tym proponujemy zainteresowanym podmiotom weryfikacj? ich technologii ??rodowiskowych, co przys??u??y? si? mo??e podniesieniu ich warto??ci rynkowej a tak??e u??atwi? znalezienie partner??w na rynkach zagranicznych.


Weryfikacja Technologii ?rodowiskowych, czyli ETV (Enironmental Technology Veryfication) to nowe narz?dzie rynkowe, kt??rego celem jest pomoc we wprowadzaniu na rynki europejskie innowacyjnych technologii przyjaznych ??rodowisku. W ramach pilota??owego programu Unii Europejskiej EU ETV niezale??ne podmioty strony trzeciej dokonuj? weryfikacji parametr??w dzia??ania technologii zadeklarowanych przez dostawc??w w oparciu o ujednolicone procedury i wysokiej jako??ci dane.

Wynikiem weryfikacji jest ?wiadectwo Weryfikacji, kt??re stanowi niezale??ny, oparty na podstawach naukowych dokument potwierdzaj?cy te parametry. Publikowane na stronie Komisji Europejskiej ?wiadectwo jest uznawane na terenie Unii Europejskiej. Mo??na je wykorzysta? w marketingu i relacjach B2B.

Zak??ad Weryfikacji Technologii ?rodowiskowych (Zak??ad WT?) w Instytucie Ochrony ?rodowiska - Pa??stwowym Instytucie Badawczym posiada akredytacj? Polskiego Centrum Akredytacji na zgodno??? z norm? PN-EN ISO/IEC 17020: 2012 oraz z Og??lnym Protoko??em Weryfikacji na prowadzenie weryfikacji w ramach pilota??owego programu EU ETV.

Zainteresowanych odsy??amy do: http://etv.ios.edu.pl/