Site menu:

Aktualności

vEnterprise Europe Network zaprasza europejskie MŚP do wzięcia udziału w wydarzeniu "Digital Transformation", które będzie składało się z serii inspirujących i pouczających seminariów prowadzonych przez wiodących ekspertów, prezentujących, jakie możliwości technologie VR (Virtual Reality), Augmented Reality (AR) i Artificial Intelligence (AI) mogą oferować MŚP w takich sektorach jak: opieka zdrowotna, produkcja, edukacja, żywność i napoje, przemysł kreatywny, turystyka. Dla firm zainteresowanych wdrażaniem tych technologii zostaną zorganizowane spotkania matchmakingowe.
Zaproszone są również wszelkie inne organizacje, takie jak organy rządowe, stowarzyszenia handlowe, duże i międzynarodowe firmy, uniwersytety oraz instytuty badawcze.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy do udziału w seminarium Central European Startups Day, które odbędzie się 27 września 2018 r., w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Seminarium organizowane jest przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, we współpracy z przedstawicielami sekcji handlowych Ambasad krajów Grupy Wyszehradzkiej, w celu promowania następujących sektorów: Fintech, AI, Augmented reality, IoT, E-mobility, Cloud, Life sciences, Energy.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na bezpłatne szkolenie „Zarządzanie ryzykiem walutowym w kontraktach handlowych z firmami z Unii Europejskiej", które odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 r. w Toruńskim Parku Technologicznym, ul. Włocławska 167.


Aktualności

ETV - Environmental Technology Verification


Z przyjemnością informujemy, że ośrodek Enterprise Europe Network działający przy IMBiGS nawiązał współpracę z ośrodkiem ETV (Environmental Technology Verification) - Zakładem Weryfikacji Technologii Środowiskowych działającym przy Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie. W związku z tym proponujemy zainteresowanym podmiotom weryfikację ich technologii środowiskowych, co przysłużyć się może podniesieniu ich wartości rynkowej a także ułatwić znalezienie partnerów na rynkach zagranicznych.


Weryfikacja Technologii Środowiskowych, czyli ETV (Enironmental Technology Veryfication) to nowe narzędzie rynkowe, którego celem jest pomoc we wprowadzaniu na rynki europejskie innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku. W ramach pilotażowego programu Unii Europejskiej EU ETV niezależne podmioty strony trzeciej dokonują weryfikacji parametrów działania technologii zadeklarowanych przez dostawców w oparciu o ujednolicone procedury i wysokiej jakości dane.

Wynikiem weryfikacji jest Świadectwo Weryfikacji, które stanowi niezależny, oparty na podstawach naukowych dokument potwierdzający te parametry. Publikowane na stronie Komisji Europejskiej Świadectwo jest uznawane na terenie Unii Europejskiej. Można je wykorzystać w marketingu i relacjach B2B.

Zakład Weryfikacji Technologii Środowiskowych (Zakład WTŚ) w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17020: 2012 oraz z Ogólnym Protokołem Weryfikacji na prowadzenie weryfikacji w ramach pilotażowego programu EU ETV.

Zainteresowanych odsyłamy do: http://etv.ios.edu.pl/