Site menu:Aktualności

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zaprasza na Europejskie Spotkanie Brokerskie w zakresie nanotechnologii i zaawansowanych materiałów, które odbędzie się w Monachium (Niemcy), 16 listopada 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R". Głównym celem Programu Sektorowego PBSE jest wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego w perspektywie roku 2023. Nabór wniosków: 2 października - 1 grudnia 2017 r.

Więcej informacji na naszej podstronie oraz na stronie NCBR.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji w Londynie zapraszają firmy z sektorów IT/ICT do udziału w seminarium połączonym z sesją pitchingową, które odbędzie się 5 października 2017 r., w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Zgłoszenia przyjmowane będą do 11 sierpnia br.


Aktualności

ETV - Environmental Technology Verification


Z przyjemnością informujemy, że ośrodek Enterprise Europe Network działający przy IMBiGS nawiązał współpracę z ośrodkiem ETV (Environmental Technology Verification) - Zakładem Weryfikacji Technologii Środowiskowych działającym przy Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie. W związku z tym proponujemy zainteresowanym podmiotom weryfikację ich technologii środowiskowych, co przysłużyć się może podniesieniu ich wartości rynkowej a także ułatwić znalezienie partnerów na rynkach zagranicznych.


Weryfikacja Technologii Środowiskowych, czyli ETV (Enironmental Technology Veryfication) to nowe narzędzie rynkowe, którego celem jest pomoc we wprowadzaniu na rynki europejskie innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku. W ramach pilotażowego programu Unii Europejskiej EU ETV niezależne podmioty strony trzeciej dokonują weryfikacji parametrów działania technologii zadeklarowanych przez dostawców w oparciu o ujednolicone procedury i wysokiej jakości dane.

Wynikiem weryfikacji jest Świadectwo Weryfikacji, które stanowi niezależny, oparty na podstawach naukowych dokument potwierdzający te parametry. Publikowane na stronie Komisji Europejskiej Świadectwo jest uznawane na terenie Unii Europejskiej. Można je wykorzystać w marketingu i relacjach B2B.

Zakład Weryfikacji Technologii Środowiskowych (Zakład WTŚ) w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17020: 2012 oraz z Ogólnym Protokołem Weryfikacji na prowadzenie weryfikacji w ramach pilotażowego programu EU ETV.

Zainteresowanych odsyłamy do: http://etv.ios.edu.pl/