Site menu:Aktualności

Sieć Enterprise Europe Network i IMBiGS serdecznie zapraszają do udziału w Misji Gospodarczej Firm Norweskich do Polski - wydarzeniu towarzyszącym XIX Targom Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH, XXI Międzynarodowym Targom Energetyki i Elektrotechniki oraz XVI Targom Odnawialnych Źródeł Energii, które organizowane jest we współpracy z Targami Kielce S.A, Ambasadą Norwegii, Innovation Norway oraz Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

19 kwietnia w Bochum odbędzie się międzynarodowa konferencja połączona z warsztatami i spotkaniami B2B. Wydarzenie umożliwi transfer wiedzy między ekspertami technologicznymi, dostawcami usług i producentami, a także użytkownikami końcowymi. Celem jest stymulowanie rozwoju i wprowadzania do obrotu nowych produktów, usług i rozwiązań związanych z programem "Copernicus" w oparciu o odkrycia i doświadczenia z niemieckiej sieci technologicznej "CopServ" i ma na celu przekazanie cennego know-how technologicznego na poziomie europejskim w ramach sieci EEN.
Udział w wydarzeniu po rejestracji jest bezpłatny.

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w marcu w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się uczeni i firmy z Niemiec, Polski, Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 20 lutego.


Aktualności

ETV - Environmental Technology Verification


Z przyjemnością informujemy, że ośrodek Enterprise Europe Network działający przy IMBiGS nawiązał współpracę z ośrodkiem ETV (Environmental Technology Verification) - Zakładem Weryfikacji Technologii Środowiskowych działającym przy Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie. W związku z tym proponujemy zainteresowanym podmiotom weryfikację ich technologii środowiskowych, co przysłużyć się może podniesieniu ich wartości rynkowej a także ułatwić znalezienie partnerów na rynkach zagranicznych.


Weryfikacja Technologii Środowiskowych, czyli ETV (Enironmental Technology Veryfication) to nowe narzędzie rynkowe, którego celem jest pomoc we wprowadzaniu na rynki europejskie innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku. W ramach pilotażowego programu Unii Europejskiej EU ETV niezależne podmioty strony trzeciej dokonują weryfikacji parametrów działania technologii zadeklarowanych przez dostawców w oparciu o ujednolicone procedury i wysokiej jakości dane.

Wynikiem weryfikacji jest Świadectwo Weryfikacji, które stanowi niezależny, oparty na podstawach naukowych dokument potwierdzający te parametry. Publikowane na stronie Komisji Europejskiej Świadectwo jest uznawane na terenie Unii Europejskiej. Można je wykorzystać w marketingu i relacjach B2B.

Zakład Weryfikacji Technologii Środowiskowych (Zakład WTŚ) w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17020: 2012 oraz z Ogólnym Protokołem Weryfikacji na prowadzenie weryfikacji w ramach pilotażowego programu EU ETV.

Zainteresowanych odsyłamy do: http://etv.ios.edu.pl/