Site menu:
Aktualności

Osoby, które zgłoszą najciekawsze pomysły na projekty w ramach programu Horyzont 2020 zostaną zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji, która odbędzie w lutym w Düsseldorfie. Na zjeździe spotkają się badacze oraz firmy z Niemiec, Polski, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Organizatorzy czekają na propozycje wystąpień do 14 stycznia.

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP na bezpłatne spotkanie w ramach cyklu Wtorki z Eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: „Praktyczne aspekty współpracy z Rosją", które jest odbędzie się 4 grudnia 2018 r. od godz. 11.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej 167.

Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Jak budować wiarygodność swojego e-sklepu?".Seminarium odbędzie się 28 listopada 2018 roku, w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:00 - 12:45.


Aktualności

Innowator Mazowsza - konkurs


Samorz?d Wojew??dztwa Mazowieckiego og??asza dodatkowy nab??r wniosk??w do VII edycji konkursu Innowator Mazowsza z nagrodami dla naukowc??w i firm o nowatorskim podej??ciu, kt??rzy zmieniaj? oblicze mazowieckiej gospodarki. Termin sk??adania aplikacji konkursowych mija 30 pa??dziernika 2015 r.


Zapraszamy m??odych naukowc??w i przedsi?biorc??w z wojew??dztwa mazowieckiego, kt??rzy mog? pochwali? si? innowacyjnymi produktami b?d?? rozwi?zaniami technologicznymi i wezm? udzia?? w rywalizacji o nagrody ufundowane przez Samorz?d Wojew??dztwa Mazowieckiego i Partner??w Konkursu.

O nagrody mo??na ubiega? si? w dw??ch kategoriach: M??oda Innowacyjna Firma i Innowacyjny M??ody Naukowiec.

Dla najlepiej ocenionych uczestnik??w przewidziane s? nast?puj?ce nagrody:

- w kategorii M??oda Innowacyjna Firma
I miejsce: 25.000 z?? brutto,
II miejsce: 15.000 z?? brutto,
III miejsce: 10.000 z??. brutto;

- w kategorii Innowacyjny M??ody Naukowiec
I miejsce: 15.000 z?? brutto,
II miejsce: 12.500 z?? brutto,
III miejsce: 10.000 z??. brutto

oraz dodatkowe nagrody ufundowane przez Partner??w Konkursu.


Szczeg????owe informacje na stronie:
http://www.innowacyjni.mazovia.pl/innowator-mazowsza/vii-edycja-konkursu